Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Rajoitukset, rauhoitusajat ja alamitat

Etelä-Savon tietyille vesialueille on asetettu viehekalastuskieltoja sekä erilaisia kalastusrajoituksia, lisäksi kalastuslain ja -asetusten mukaisia rauhoitusaikoja ja alamittoja on paikoin muutettu. Tietoja kalastuskieltoalueista ja muista kalastusrajoituksista saa Kalastuskieltoalueiden karttapalvelusta, Etelä-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksiköstä, Etelä-Savon kalatalouskeskuksesta, kalastusalueilta ja vesialueiden omistajilta.

2016: Osakaskunnille mallit  päätöksenteosta : Rajoitukset saimaannorpan suojelemiseksi
linkki malli kokouskutsusta         linkki pöytäkirjapykälä kalastuksen rajoittamisesta

 

Linkit:
Kalastuskieltoalueiden karttapalvelu
Kalastusalueiden tekemät kalastusrajoitukset
Lohi- ja siikapitoiset alueet TE-keskuksittain

Kalastusasetuksen mukaiset rauhoitusajat ja alamitat
Etelä-savossa

 

Kalalaji

Rauhoitusaika

Alamitta (cm)
Harjus 1.4.-31.5 35
Kuha

-

42
Järvilohi

Rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu Vuoksen vesistöalueella. Rasvaeväleikattu rauhoitettu järvilohen vaellusreitillä 1.6 - 31.8

60 rasvaeväleikattu
Järvitaimen
 

Rasvaevällinen järvitaimen rauhoitettu.

50 rasvaeväleikattu
Nieriä Rauhoitettu Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella kokonaan ja muualla vuoksen vesistössä 1.9 - 30.11 60
Tiedot ovat vuodelta 2017.