Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Etelä-Savo Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Kainuu

Kalastusalueet
 
Kalastusalue on lakisääteinen yhteistyöelin, joka edistää toimialueensa kalataloutta. Kalastusalueeseen voi kuulua yhden tai useamman kunnan alueella olevia vesiä, jotka muodostavat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen ja joiden kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä. Kalastusalueita on maassamme 226. Lisätietoa kalastusaluetoiminnasta ja kalastusalueista löydät Kalatalouden Keskusliiton kalastusaluesivuilta.

Kalastusalueiden vieheluvat
Erityisesti vetouistelussa tarvitaan lupa, joka sallii kalastaa useammalla vavalla ja vieheellä. Lähes kaikki ”Muikku-Suomen” kalastusalueet ovat sopineet vesialueen omistajien kanssa vieheluvan myynnistä laajoille vesialueille. Tiedot näistä vieheluvista löydät maakunnittain kartan linkeistä. Kunkin kalastusalueen kohdalta löydät myös tiedon, mikäli kalastusalue on päätöksellään esimerkiksi nostanut jonkin kalalajin alamittaa kalastusasetuksessa säädettyä suuremmaksi.

Koski- ja virtapaikat
Myös koski- ja virtapaikoista löydät tietoja maakuntakohtaisilta kalastuslupasivuilta. Tiedot mahdollisista lainsäädännöstä poikkeavista rajoituksista ja/tai alamitoista löydät kunkin lupakohteen kohdalta.