Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Alamitat ja saaliskiintiöt

Säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala tai rapu on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

Täysimittainen kala on laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena, jos se on pyydetty rauhoitusaikana, kielletyllä pyydyksellä tai kielletyllä kalastusluvalla. Vapauttaessasi kalaa esim. uistimesta toimi varoen, mieluiten kalaan käsin koskematta. Mikäli joudut koskemaan kalaan kastele kätesi ennen tarttumista.
Pohjois-Karjalassa on kalastusasetuksen mukaisia alamittoja muutettu ja saaliskiintiöitä määrätty ELY-keskuksen päätöksillä. 

Rasvaevätön järvilohi 

Kalastusasetuksen mukaan vähintään 60 cm
Saaliskiintiö 1 rasvaevätön järvilohi / kalastaja / vuorokausi

 

Rasvaevätön järvitaimen

Vähintään 50 cm

Saaliskiintiöt:

 • Höytiäisellä vapakalastuksessa 1 rasvaevätön taimen / kalastaja / vuorokausi
 • Pielisen-Karjalan kalatalousalueella kaikessa kalastuksessa 1 rasvaevätön taimen / kalastaja / vuorokausi
 • Viinijärvellä vapaa-ajankalastuksessa 1 rasvaevätön taimen / kalastaja / vuorokausi

 

Nieriä

Vähintään 60 cm koko Vuoksen vesistössä

 

 

Kuha

Kalastusasetuksen mukaan 42 cm 
Seuraavilla alueilla on voimassa asetuksesta poikkeava alamitta:

 • Pielisen-Karjalan kalatalousalueella kuhan alamitta on 40 cm seuraavissa vesistöissä: Pielinen, Kuokkastenjärvi, Lautiainen, Rukavesi ja Viekinjärvi.
 • Koitereen kalatalousalueella seuraavilla vesialueilla 40 cm
  Koitere, Harkkojärvi, Hattujärvi, Iso Kivijärvi, Iso ja Pieni Hangasjärvi, Iso-Kuora, Mustalampi, Naarvanjärvi mukaanlukien Matkalammit ja Siikalammit sekä Pitkäjärvi 
 • Juojärvi-Rikkavesi-Kaavinjärvi altaalla 45 cm
 • Viinijärvellä  45 cm.

 

 

Harjus

Kalastusasetuksen mukaan 35 cm

 • Koitereen kalatalousalueen kaikilla vesialueilla 40 cm
 

Rapu

Kalastusasetuksen mukaan ei alamittaa

 • Vaikkojoki-Juojärven kalatalousalueella 10 cm
 • Koitereen kalatalousalueella 10 cm
 • Pielisen-Karjalan kalatalousalueilla 10 cm

 

 

 

 Rauhoitusajat

 Rauhoitetun kalalajin kalastus on rauhoitusaikana kiellettyä eikä pyynnissä tule käyttää sellaisia   välineitä, jotka ovat erityisesti ko. lajin pyyntiin tarkoitettu. Mikäli saat rauhoitetun kalalajin, tulee   se viipymättä laskea takaisin veteen.
 Pohjois-Karjalassa on kalastuslain mukaisia rauhoitusaikoja osittain muutettu kalatalousalueiden   päätöksillä, kts. kalatalousalueiden yhtenäisluvat.

 

Kalalaji

Rauhoitusaika
Järvitaimen ja järvilohi

Rasvaevällinen järvilohi ja -taimen on rauhoitettu ympäri vuoden. Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu Vuoksen vesistössä 1.6.-31.8. välisenä aikana (ei koske Heposelkää, Höytiäistä, Juojärveä, Kuorinkaa, Puruvettä, Pyhäjärveä eikä Viinijärveä). Joessa ja purossa järvilohi on rauhoitettu 1.8.-30.11 välisenä aikana sekä järvitaimen 1.9.-30.11.

 

Nieriä

Rauhoitettu (kalastus kielletty) koko Vuoksen vesistössä syys-, loka- ja marraskuussa.

 

Kuha

Ei yleistä lain mukaista rauhoitusta.

 

Harjus

Rauhoitettu 1.4.-31.5.

 

Rapu

Rauhoitettu 1.11.-21.7. klo 12.00 saakka. Ravustus on kielletty mm. Tohmajärvessä ja Lieksanjoella.