Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

 

Pohjois-Karjalan kalatalousalueet
(osittain myös Pohjois- ja Etelä-Savon
sekä Etelä-Karjalan alueilla)


1. Valtimon kalatalousalue 
1a. Valtimon viehelupa


2. Pielisen-Karjalan kalatalousalue 
2a. Pielisen lupa-alue
2b. Sokojoen lupa-alue
2c. Kuohattijärven viehelupa
2d. Lieksanjoen viehelupa


3. Vaikkojoki-Juojärvi kalatalousalue
3aJuojärvi-Rikkaveden
viehelupa

3b. Vaikkojoen viehelupa 
3c.  Mustan ja Valkeisen virkistyskalastusalue


4. Viinijärven kalatalousalue 
4a. Viinijärven viehelupa 
4b. Taipaleenjoen viehelupa


5. Höytiäisen kalatalousalue
5a. Höytiäisen viehelupa


6. Koitereen kalatalousalue 
6a. Koitereen viehelupa


7. Koitajoen kalatalousalue
7a. Koitajoen viehelupa
7b. Möhkönkoskien virkistyskalastusalue 

8. Oriveden kalatalousalue
8a. Oriveden viehelupa 
(Oriveden pohjoinen ja eteläinen lupa-alue (entinen
Keski-Karjalan lupa)

8b.Ala-Koitajoki (kalastus toistaiseksi kielletty)
8c.Kuusojan viehelupa
8d.Joensuun kosket
8e.Keski-Korekkolampi

9. Kitee-Jänisjoen kalatalousalue
9a. Jänisjoen viehelupa
     

10. Karjalan Pyhäjärven kalatalousalue
10a. Pyhäjärven viehelupa


  
 

 

 

 

1A. VALTIMON VIEHELUPA
Lupa-alue Valtimon kunnan vesialueet poislukien Metsähallituksen ja yksityiset vedet, noin 3500 ha sekä Jokikylän osakaskunnan vesialueet.
Vieheluvat 10 €/vuosi
5 €/viikko
Vapamäärää ei ole rajattu. Alle 18-vuotiaat maksuton.
Uistelukilpailulupana 5 €/venekunta tai kalastaja.
Kalastusaluekohtainen pyydyslupa.
Maksu pankkiin

Valtimon OP FI14 5496 0020 0018 06
Saaja: Valtimon kalatalousalue


OHJEET KALASTUSLUVAN MAKSAMISESTA PANKKITILILLE
Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen kalastusalueen tai kalastuskohteen tilinumero ja nimi sekä kalastusluvan loppusumma.
Täytä lisätietoja osaan
1) kalastuspaikan nimi (esim. Valtimon kalatalousalue)
2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,
3) lupamuoto ja päivämäärä, koska lupa alkaa (esim. vuorokausilupa 7-8.6.2007 klo 16.00 -
4) muut tarvittavat tiedot,(esim. lisävavat 4 kpl ).

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi !

Lupamyynti Foto-Laser 013-461 411
Kone Valkkari 013-450 690
Valtimo ABC 010 763 7681
Risto Torvinen 044-273 5346
www.kalakortti.com
 
Esitteet Valtimon lupaesite
Yhteystiedot Risto Torvinen 0400-557 093, 044-273 5346

 

2A. PIELISEN LUPA-ALUE
Lupa-alue
Rajoitukset
Alamitat
 

Pielisen allas Nurmeksen Lautiaiselta Ahvenisen siltaan, noin 92 000 ha. Lupa-alueeseen ei kuulu Lieksan Viekijärvi ja kalastusalueen ns. pienvedet. Kalastus on kielletty 20.4.-31.5. välisenä aikana Lieksassa Lieksanjoen edustalla, Nurmeksessa ja Vuokossa Koudansalmen alueella, Paalasmaalla Vasamalahdessa, Viensuussa Miessalmella ja Kolilla Sikoniemen edustalla. Karttarajaukset löytyvät kalastusrajoitus.fi sivuilta ja luvanmyynnin yhteydessä jaettavasta kartasta. Kuokkastenkosken voimalaitoksen alapuolella on kalastus kielletty 220 metrin matkalta. Rapalepahtailla Hattusaaren osakaskunnan alueella on kalastus kielletty 100 metriä lähempänä rantaa.
Alamitat: Kuha 40 cm, Harjus 35 cm, Järvilohi 60 cm, Järvitaimen 50 cm
Rasvaevällinen järvitaimen ja järvilohi on rauhoitettu. Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.6.-31.8. välisenä aikana. Rasvaeväleikatulla järvilohella on saaliskiintiö 1 lohi / vuorokausi / kalastaja.

Vieheluvat

Vuosilupa 30 €, lisäuistin 5 €
Kuukausi 20 €, lisäuistin 4 €
Viikko 10 €, lisäuistin 3,5 €
2 vuorokautta 7 €, lisäuistin 2,5 €
Vuorokausi 5 €, lisäuistin 2,5 €

Maksu pankkiin

Lieksan OP FI63 5343 0740 0622 16
Saaja: Pielisen-Karjalan kalatalousalue

OHJEET KALASTUSLUVAN MAKSAMISESTA PANKKITILILLE
Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen kalastusalueen tai kalastuskohteen tilinumero ja nimi sekä kalastusluvan loppusumma.
Täytä lisätietoja osaan
1) kalastuspaikan nimi 
2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,
3) lupamuoto ja päivämäärä, koska lupa alkaa (esim. vuorokausilupa 7-8.6.2007 klo 16.00 -
4) muut tarvittavat tiedot,(esim. lisävavat 4 kpl ).

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi !

Lupamyynti

Jokierä Joensuu, 044-7646 309
Lieksan Retkiaitta, 0400 172 226
Sportia Lieksa, 040 754 6944
Konesola Nurmes, 013-480 180
ABC-Nurmes, 010 7637 562
ABC-Juuka, 010 7637 642
Neste Kolinportti, 010 3224 720
Sale PKO Koli, 010 762 3300
Enon Erä ja Urheilu, 013-761 771
Paalasmaan Lomamajat, 0400-882 008

Esitteet Lupaesite
Yhteystiedot Jukka Turunen puh. 040 568 8182, Taina Ahosola 050-5507566
https://www.pielisenkarjalankalatalousalue.net/

 

 

2B. SOKOJOEN LUPA-ALUE
Lupa-alue Kunnostettu pienehkö koskialue Lieksan kaupungin kupeessa. Kalastajien käytössä kaksi nuotiopaikkaa.
Kalasto Pyyntikokoinen taimen ja purotaimen (rasvaeväleikatun taimenen alamitta 50 cm, rasvaevällinen taimen rauhoitettu). 
Vieheluvat 10 €/päivä, kiintiö 3 kalaa
25 €/viikko
70 €/kausi
perhelupa 25 €/vrk max. 4 henkilöä samasta ruokakunnasta.
Lupamyynti Retki-Aitta Lieksa 013-562 420
Sportia Lieksa 040-754-6944
 
Yhteystiedot Jukka Turunen 040-568 8182

 

 

2C. KUOHATTIJÄRVEN JA -JOEN VIEHELUPA
Lupa-alue  
Vieheluvat  
Lupamyynti  
Esitteet  
Yhteystiedot  
Lisätietoja  

 

 

2D. LIEKSANJOEN VIEHELUPA
Lupa-alue

Lupa-alue mm. Lieksajoen alaosa, Pankajärvi, Pudasjoki, Kohosenkoski-Naarakoski, Jongunjoki sekä Matkalahden alue ja Tuulijoki.

Alamitat: Kuha 40 cm, Harjus 35 cm, Järvitaimen 50 cm, Järvilohi 60 cm.

Rasvaevällinen järvitaimen ja järvilohi on rauhoitettu. Järvilohella on saaliskiintiö yksi lohi / vuorokausi / kalastaja. Suositellaan käyttämään viehekalastuksessa yhtä kolmihaarakoukkua tai enintään kolmea yksihaarakoukkua viehettä kohden.

Vieheluvat 30 €/kausi (kalenterivuoden loppuun)
20 €/kuukausi
10 €/viikko
5 €/vrk
Lupa on henkilökohtainen. Vapojen määrää ei ole rajoitettu.
Alle 18-vuotiaat – 50 %.
Alle 15-vuotiaat saavat kalastaa holhoojan/vanhemman mukana maksutta.
Onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus on kielletty Lieksan joen ns. vanhan uoman alueella ympäri vuoden. Yläraja sijaitsee kohtisuoraan vesiuoman poikki Merilän tilan kohdalla olevan Kanasaaren pohjoiskärjestä ja alaraja (kissakari) sijaitsee 500 metriä alimmalta maisemointipadolta alavirtaan päin.
Kalastus on kielletty Lieksanjoessa välillä Kissakari-Mönninselkä (mukaanlukien Riikolanlampi) 20.4.-31.5. välisenä aikana.
Seuraavat kalastuskiellot voimassa 1.9.-30.11. välisenä aikana: Viehekalastuskielto Lieksanjoessa voimalaitoksen alapuolisella jokialueella sekä Pankajärven yläpuolisella Lieksanjoella on kaikki kalastus kielletty seuraavilla alueilla. Välillä 150 metriä saarikoskelta alavirtaan (alaraja) - 150 metriä naarakosken niskalta ylävirtaan (yläraja).
Maksu pankkiin

Lieksan OP FI63 5343 0740 0622 16
Saaja: Pielisen-Karjalan kalatalousalue


OHJEET KALASTUSLUVAN MAKSAMISESTA PANKKITILILLE
Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen kalastusalueen tai kalastuskohteen tilinumero ja nimi sekä kalastusluvan loppusumma.
Täytä lisätietoja osaan
1) kalastuspaikan nimi 
2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,
3) lupamuoto ja päivämäärä, koska lupa alkaa (esim. vuorokausilupa 7-8.6.2007 klo 16.00 -
4) muut tarvittavat tiedot,(esim. lisävavat 4 kpl ).

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi !

Lupamyynti Retki-Aitta Lieksa 0400 172 226
Sportia Lieksa, 040 754 6944
Annukan Kahvila Nurmijärvi 040 964 1083
Ruunaan retkeilykeskus 013-533 170
Esitteet Viehelupa esite
Yhteystiedot Jukka Turunen puh. 040 568 8182, Taina Ahosola 050-5507566
https://www.pielisenkarjalankalatalousalue.net/

 

 

3A. JUOJÄRVI-RIKKAVEDEN VIEHELUPA
Lupa-alue Lupa-alue on Juojärvi-Rikkaveden järvialtaan tasossa olevat vedet (ml. Kaavinjärvi ja Saarijärvi) poislukien Koistilan osakaskunnan alue ja osa Luikonlahden osakaskunnan vesialueesta. Lupa oikeuttaa kalastamaan myös entisen Juojärven kalastusalueen (P-K:n alueella) osakaskuntien pienvesialueilla, noin 19 000 ha
Vieheluvat 50 €/vuosi
30 €/kuukausi
20 €/viikko
Vapamäärää ei ole rajattu
Alle 15-vuotiaille maksuton
Maksu pankkiin HUOMIO! UUSI TILINUMERO
OP FI41 5482 0620 0488 56
Saaja: Vaikkojoki-Juojärvi kalatalousalue

OHJEET KALASTUSLUVAN MAKSAMISESTA PANKKITILILLE
Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen tilinumero ja nimi sekä kalastusluvan loppusumma.
Täytä lisätietoja osaan
1) kalastuslupa (Juojärvi-Rikkavesi viehelupa)
2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,
3) lupamuoto ja päivämäärä, koska lupa alkaa (esim. vuorokausilupa 7-8.6.2007 klo 16.00 -
4) muut tarvittavat tiedot

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi !
Lupamyynti

Torin herkkueväs, Kaavi, Pertti Vesterinen 044-989 4984
Shell Outokumpu 013-222 389
Teboil-huoltamo, Tuusniemi 045-216 4772
Kalakortti.com

Esitteet Viehelupakartta ja -esite
Yhteystiedot

Markku Karvinen 040-558 4559 
Vilho Järveläinen 0500-459159 
Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus 050-574 3898

 

3B. VAIKKOJOEN VIEHELUPA
Lupa-alue Vaikkojoen vesistöreitti Juuan ja Kaavin kuntien alueilla, noin 5100 ha
Kalasto Kirjolohi, taimen, hauki, harjus. Alueelle istutetaan pyyntikokoista kirjolohta.
Vieheluvat 12 €/vrk
lisävuorokausi 7 €/vrk
40 €/viikko
80 €/kausi
Alle 12-vuotiaat huoltajan kanssa ilmaiseksi.
Vapamäärää ei rajattu. Suositus 3 lohikalaa/vrk.
Lupamyynti

Vaikon Loma ja lohi 017-675 317, 017-674 407
Sepon Urheilu & Patruuna, Juankoski 017-612 050
R-kioski, Kaavi 017-663 013
Kaavin Lomakeskus 017-675 333
Jokelan maatilamatkailu 017- 675 234
Kärenkosken loma-asunnot 0400-752 960
Sportkone Halonen, Juuka 045 800 3000
Kaarlo Leppänen, Niinivaara 050-346 8115
Grilli Torin Helmi, Kaavi 044-989 4984
ABC Juuka, 010-763 7642

Luvan voi maksaa myös pankkiin
HUOMIO UUSI TILINUMERO!

FI41 5482 0620 0488 56
Saaja: Vaikkojoki-Juojärvi kalatalousalue

OHJEET KALASTUSLUVAN MAKSAMISESTA PANKKITILILLE
Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen tilinumero ja nimi sekä kalastusluvan loppusumma.

Täytä lisätietoja osaan
1) kalastusluvan nimi (Vaikkojoen viehelupa)
2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,
3) lupamuoto ja päivämäärä, koska lupa alkaa (esim. vuorokausilupa 7-8.6.2007 klo 16.00 -
4) muut tarvittavat tiedot

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi !

Esitteet ja kartat Vaikkojoen matkailukartta
Yhteystiedot P-K:n kalatalouskeskus  050-574 3898, Mikko Pehkonen 0400-138 407

 

3C. MUSTAN JA VALKEISEN VIRKISTYSKALASTUSALUE
Lupa-alue Musta-Valkeinen noin 5 km:n päässä Outokummusta, Erä- ja luontokeskuksen alueella
Kalasto Kirjolohi, nieriä, siika, säyne, lahna. Kerkkälammessa hauki
Vieheluvat 15 €/5 tuntia, kiintiö 2 lohikala
20 €/12 tuntia, 3 lohikalaa
25 €/vrk, 5 lohikalaa, 120 €/kk, 2 lohikalaa/vrk
Yrityslupa: 350 €/puolivuosilupa ja 600 €/vuosi, 3 lohikalaa/vrk
Alle 18-vuotiaat alennus kertaluvista –50 %
Lupamyynti Shell Outokumpu 013-222 389
ABC-Outokumpu 010 7623 770
Teboil Käsämä 013-646 246
Veneiden vuokraus

ABC-asema, Outokumpu ja Särkiselän leirintäalue

10€/5h, 15€/12h, 18€/24h

Yhteystiedot

Anne Kuokkanen 044-755 9445
Voitto Saloniemi 050-547 0498
Kari Terävä, veneet ja venepaikat 040-546 1072

Nettisivut: http://www.mustavalkeinen.fi/

 

 

4A. VIINIJÄRVEN VIEHELUPA
Lupa-alue Viinijärvi noin 15 000 ha.
Vieheluvat

Paikkakuntalaiset 15 € /vuosi
Ulkopaikkakuntalaiset 20 €/vuosi
15 €/viikko
7 €/viikko

Lisäuistin kaikkiin lupiin 3 €/kpl

Kuhan alamitta: 45 cm

Maksu pankkiin

OP FI83 5234 2040 0223 97
Saaja: Viinijärven kalatalousalue

OHJEET KALASTUSLUVAN MAKSAMISESTA PANKKITILILLE
Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen kalastusalueen tai kalastuskohteen tilinumero ja nimi sekä kalastusluvan loppusumma.
Täytä lisätietoja osaan
1) kalastuspaikan nimi 
2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,
3) lupamuoto ja päivämäärä, koska lupa alkaa (esim. vuorokausilupa 7-8.6.2007 klo 16.00 -
4) muut tarvittavat tiedot,(esim. lisävavat 4 kpl ).

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi !

Lupamyynti

Jokierä, Joensuu Voimatie 12, 044-764 6309
Kone ja tarvike M.Leppänen, Outokumpu, 013-552 569
Kuva-Soppi, Polvijärvi, 013-631 701
Kioski Monitori, Viinijärvi 040-530 8209

Esitteet ja kartat  Lupaesite
Yhteystiedot Kalatalouskeskus Joensuu 050-574 3898, 050-5507 566

 

4B. TAIPALEENJOEN VIEHELUPA
Lupa-alue Taipaleenjoki koskineen Liperissä
Kalasto Kirjolohi sekä taimen
Vieheluvat ja maksu
pankkiin

10 €/vrk
20 €/viikko
50 €/vuosi
Saaliskiintiö 3 lohikalaa/vrk

Maksaessasi suoraan pankkitilille käytä vain toista tilinumeroa!

Liperin OP FI48 5518 0320 0061 78 (Taipaleen ok) TAI
Viinijärven OP FI29 5518 0350 0308 33 (Komperon ok)

OHJEET KALASTUSLUVAN MAKSAMISESTA PANKKITILILLE
Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen kalastusalueen tai kalastuskohteen tilinumero ja nimi sekä kalastusluvan loppusumma.
Täytä lisätietoja osaan
1) kalastuspaikan nimi (esim. Nilakan kalastusalue)
2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,
3) lupamuoto ja päivämäärä, koska lupa alkaa (esim. vuorokausilupa 7-8.6.2007 klo 16.00 -
4) muut tarvittavat tiedot,(esim. lisävavat 4 kpl ).

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi !

Lupamyynti

Tarmo Kinnunen Kompero 050-3466196
Hannu Parviainen Siikakoski 0400-780455
Elintarvikekioski Monitori Viinijärvi 040-530 8209

netissä: www.kalakortti.com

Yhteystiedot

Tapio Mustonen 040-543 2398

Seppo Nykänen 0400-875 914

 

5A. HÖYTIÄISEN VIEHELUPA
Lupa-alue Höytiäinen, noin 28 900 ha. Pienvesi alueet eivät kuulu alueen viehelupaan
Vieheluvat Vuosi 50 € max. 10 vapaa/venekunta
Vuosi 25 € max. 3 vapaa/venekunta
Kuukausi 30 € max. 10 vapaa/venekunta
Viikko 20 € max. 10 vapaa/venekunta
Harjuslauta 20 €/vuosi
Myynnissä myös pyydyslupa lähes koko järvelle
Maksu pankkiin

Kontiolahden OP FI64 5165 0740 0198 98
Saaja: Höytiäisen kalatalousalue

OHJEET KALASTUSLUVAN MAKSAMISESTA PANKKITILILLE
Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen kalatalousalueen tai kalastuskohteen tilinumero ja nimi sekä kalastusluvan loppusumma.
Täytä lisätietoja osaan
1) kalastuspaikan nimi (esim. Höytiäisen kalatalousalue)
2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,
3) lupamuoto ja päivämäärä, koska lupa alkaa (esim. viikkolupa 1.-7.4.2019)

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi !

Lupamyynti

St1 Kontiolahti 013-731 184
Höytiäisen tupa Kontiolahden satama 013-731 614, 050-550 8116
Keijo Kinnunen 044-354 2337 ja Matti Räsänen 050-305 4986 Kunnasniemi
Kuva-Soppi Polvijärvi 013- 631 701
Lomakeskus Huhmari Polvijärvi 013-686 9200
Jaana Leppänen Ruvaslahti 040-911 6889

Esitteet ja kartat Lupaesite ja –kartta , kalastuskieltokartta koskien verkon pienintä sallittua solmuväliä, joka on 80 mm alle kymmenen metrin vesialueella 1.9. lähtien jäiden tuloon saakka sekä Höytiäisen kalastus- ja veneilykartta HUOM! Kalastus- ja veneilykartassa näkyvät viivoitetut rauhoitusalueet eivät ole enää voimassa.
Yhteystiedot Kalatalouskeskus Joensuu 050-5500 776

 

 

6A. KOITEREEN VIEHELUPA
Lupa-alue Viehelupa oikeuttaa kalastamaan koko Koitereen altaalla sekä Koitereen ympäristön pienvesialueilla. Lupa ei kuitenkaan oikeuta kalastamaan Metsähallituksen ns. pienvesialueilla
Kalasto Kuha, hauki, taimen, järvilohi ja ahven
Vieheluvat

30 €/vuosi
20 €/kuukausi
15 €/viikko
10 €/2 vrk.

Venekuntakohtainen lupa 60 €/vuosi

Perhelupa 60€/vuosi

Vapamäärää ei ole rajoitettu.

Myynnissä myös pyydyslupaa koko Koitereelle

Maksu pankkiin Vaara-Karjalan OP: FI94 5103 0520 0746 05
Saaja: Koitereen kalatalousalue

OHJEET KALASTUSLUVAN MAKSAMISESTA PANKKITILILLE
Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen kalastusalueen tai kalastuskohteen tilinumero ja nimi sekä kalastusluvan loppusumma.
Täytä lisätietoja osaan
1) kalastuspaikan nimi (esim. Nilakan kalastusalue)
2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,
3) lupamuoto ja päivämäärä, koska lupa alkaa (esim. vuorokausilupa 7-8.6.2007 klo 16.00 -
4) muut tarvittavat tiedot,(esim. lisävavat 4 kpl ).

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi !
Lupamyynti

Ilomantsi: Kesport Kortelainen 0400-264 100
Mantsin Rauta-Sport Laatikainen 010 229 1510
Käenkoski: Erämatkailukeskus 040-739 6384
Tyrjä: Toivo Tahvanainen 0500-182 016
Kivilahti: Eero Hämäläinen 040-729 0646 ja
Alpo Vepsäläinen 0500-694 434
Uimaharju: JPM-myynti 045-137 0016 ja 
R-kioski 046-9200880
Eno: R-kioski 046-9202706
Lieksa: Lieksan Retkiaitta 0400-172 226

Esitteet ja kartat Lupaesite ja –kartta sekä Koitereen kalastus- ja veneilykartta

 

 

7A. KOITAJOEN VIEHELUPA
Lupa-alue Vieheluvan piiriin kuuluvat kaikki kalastusalueen kalastuskuntien ja Pamilon vesialueet. Myös Huhuksen valkaman alueet Koitajoessa sekä Pamilon vesialueet voimalaitokselle saakka ovat lupa-aluetta. Hiiskoskella lupa-alueen rajana on Hiiskosken maantiesilta, jonka alapuoliset Tekojärven, Palojärven ja Koitajoen alueet kuuluvat lupa-alueeseen. Metsähallituksen vesialueet Nuorajärven luusuassa, Petkeljärven alueella (ei puiston lampivedet) sekä Ilajanjärvessä ja Sysmässä kuuluvat lupa-alueeseen.
Kalasto Hauki, ahven, kuha, taimen, siika, säyne, harjus
Vieheluvat 20 € kalenterivuosilupa
15 €/kuukausi
12 €/viikko
10 €/2 vrk
Vapamäärää ei rajattu
Yhden vavan ja vieheen lupa 10 €/vuosi
Myynnissä myös oma pyydyslupa kalastusalueelle
Maksu pankkiin

Ilomantsin OP FI10 5072 0540 0285 96
Saaja: Koitajoen kalatalousalue

OHJEET KALASTUSLUVAN MAKSAMISESTA PANKKITILILLE
Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen kalastusalueen tai kalastuskohteen tilinumero ja nimi sekä kalastusluvan loppusumma.
Täytä lisätietoja osaan
1) kalastuspaikan nimi (esim. Nilakan kalastusalue)
2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,
3) lupamuoto ja päivämäärä, koska lupa alkaa (esim. vuorokausilupa 7-8.6.2007 klo 16.00 -
4) muut tarvittavat tiedot,(esim. lisävavat 4 kpl ).

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi !

Lupamyynti

 

Kesport-Kortelainen Ilomantsi 0400-264 100
Mantsin Rauta Sport Laatikainen 010-229 1510
Savottakahvila Möhkön Manta 040-861 6373
Neste Ilotuuli Kalevalantie 2 0400-892 877
Asko Nykänen, Lehtovaara 0500-375 476
Juha Ruokolainen 050-368 9013
Markku Uusitalo, Möhkö 046-657 2809
Jokierä, Joensuu 044-764 6309 (vain vesilintuluvat)
Megrin matkailu Oy, 050-501 8615

netissä: kalakortti.com
kalastusluvat.net

Esitteet ja kartat Lupaesite ja –kartta sekä Aarniseikkailujen Koitajoki kartta

 

 

7B. MÖHKÖNKOSKIEN VIRKISTYSKALASTUSALUE
Lupa-alue Möhkönkosket Ilomantsissa. Virkistyskalastusalueen alaraja on ennen Suurilahtea niemen kärjestä joen yli ja yläraja on Anninkosken niskalla
Kalasto Taimen, kirjolohi, harjus, siika
Vieheluvat 10 €/3 tuntia kiintiö 1 lohikala
12 €/12 h kiintiö 2 lohikalaa
15 €/vrk kiintiö 2 lohikalaa
30 €/4 vrk kiintiö 2 lohikalaa/vrk
35 €/7 vrk kiintiö 2 lohikala/vrk
75 €/30 vrk kiintiö 2 lohikalaa/vrk
kausilupa 150 € kiintiö 2 lohikalaa/vrk
yhteisölupa 400 € kiintiö 3 lohikalaa/vrk
Lupamyynti

Möhkön Manta 040-861 6373
Kesport Kortelainen Ilomantsi 0400-264 100
Möhkön rajakartano 0500-649 150
Mantsin Rauta Sport Laatikainen 013-220 860
Neste Ilotuuli 0400-892 877
Megrin matkailu Oy 050-501 8615
Markku Uusitalo Möhkönvaarantie 1, 046-657 2809 (Vain yhteisöluvat!)

Kaikenlainen kalastus Möhkönkoskissa on kielletty 1.9.-30.11.

Voit maksaa luvan myös suoraan pankkiin:
Koitajoen kalatalousalue, Ilomantsin op
FI10 5072 0540 0285 96
Merkitse maksutositteeseen nimesi, osoitteesi ja lupa-aika

Lupaesite ja -kartta

 

8A. ORIVEDEN VIEHELUPA
Lupa-alue

Oriveden pohjoisen alueen viehelupa: Pielisjoen suulta Varpasalon Hasaniemestä Karkonsaaren kautta Vehmasniemeen ja Kivisalmen sillalta Reposaaren pohjoiskärkeen. 

Oriveden eteläisen alueen viehelupa (entinen Keski-Karjalan viehelupa): Oriveden vesialueet Puhoksesta Paasselälle ja Savonselälle. Lupa-alueen pohjoisraja on Ahmosaaresta Myhkyrän kautta Säimensaaren eteläkärkeen ja Kivisalmen sillalta reposaaren kärkeen.

Karttaliite, johon on merkattu vesialueet, jotka eivät kuulu lupa-alueeseen.

Karttaliite pohjoisen ja eteläisen lupa-alueen rajoista ja vaihettumisvyöhykkeestä. Vaihettumisvyöhykkeellä käy sekä pohjoinen että eteläinen viehelupa.

Vieheluvat

Pohjoinen lupa-alue: 60 €/vuosi ja 20 €/viikko, max. 10 vapaa/venekunta ja 25 €/vuosi, max. 3 vapaa/venekunta.

Eteläinen lupa-alue: 60 €/vuosi ja 20 €/viikko, max. 10 vapaa/venekunta ja 25 €/vuosi, max 3 vapaa/venekunta.

Kalastusmaksu koko alueelle (pohjoiselle ja eteläiselle lupa-alue) 100 €/vuosi, max. 10 vapaa/venekunta. 

Maksu pankkiin Oriveden kalatalousalue FI79 5234 2040 0167 46.
Lupamyynti

Hasaniemen Jokiasema Joensuu 013-120 750.
Jokierä Joensuu 044-764 6309.
ST1 Liperi 013-651 841.
Liperin Grillikahvio Sisu 044-048 0954.
Teboil Käsämä 013-646 246.
Kaupparinne Mononen Rasivaara 044-3006 151.
Kesport Kitee 010-666 370.
Neste Tolosenmäki 013-313 330.
Neste Silvennoinen Väärämäki 013-385 588.
Kahvila Sara Savonranta 044-054 318.

Pyydysluvat Pyhäselän ja Savonselän sekä Paasiveden yleisvesialueille myy Metsähallitus. Pyydyslupia voi ostaa Erälupien palvelunumerosta 020 69 2424 arkisin kello 9-16 ja eräluvat.fi verkkokaupasta. Pyydysluvan hinta on 4 €.

Esitteet lupaesite ja kartta (Oriveden pohjoinen, karttaliitteessä on esitetty ainoastaan osakaskunnan rajat - viehelupa-alue käy ilmi yllä olevista karttaliitteistä), kartta (Oriveden eteläinen, karttaliitteessä on esitetty ainoastaan osakaskunnan rajat - viehelupa-alue käy ilmi yllä olevista karttaliitteistä)
Yhteystiedot Kalatalouskeskus Joensuu 050-5500 776

 

8B. ALA-KOITAJOKI
Lupa-alue Ala-Koitajoen vanha uoma Enossa KAIKENLAINEN KALASTUS KIELLETTY TOISTAISEKSI
Kalasto  
Vieheluvat  
Maksu pankkiin  
Lupamyynti
 
Yhteystiedot Tapani Ikonen 040-185 1750

 

8C. KUUSOJAN VIEHELUPA
Lupa-alue Kuusoja laskee Pielisjokeen Kontiolahden ja Enon rajamailla. Kalastusalue kattaa Kuusojan sivuhaaroineen Kuusjärvestä ja Alimmaisesta Salmilammesta Pielisjokeen. Kalastajien käytössä on laavu Kuusojan Salmilammin haarassa Kortelammen yläpuolella.
Kalasto Luontainen harjus ja taimen.
Vieheluvat

10 €/ vrk ja 25 €/ kausi.
Kalastuskausi 1.6 – 10.9.
Syysrauhoitus voimassa.
Onkiminen matosyöttiä käyttäen ja seisovien pyydysten käyttö on kielletty

LUVANMAKSU PANKKIIN:

Tilinumero: FI63 5165 0750 1564 16

OHJEET KALASTUSLUVAN MAKSAMISESTA PANKKITILILLE
Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen kalastusalueen tai kalastuskohteen tilinumero ja nimi sekä kalastusluvan loppusumma.
Täytä lisätietoja osaan
1) kalastuspaikan nimi (esim. Jakokosken osakaskunta)
2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,
3) lupamuoto ja päivämäärä, koska lupa alkaa (esim. vuorokausilupa 7-8.6.2007 klo 16.00 -

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi !
Lupamyynti


Mika Kontkanen Jakokoski 050-347 6528
Antti Suontama 040-415 2924
St1 Kontiolahti 013-731 184
kalapaikka.net/kuusoja

Yhteystiedot Antti Suontama 040 415 2924

 

8D. JOENSUUN KOSKET
Lupa-alue Joensuun kaupunginkosket. Lupa-alueen alarajana Suvantosilta ja ylärajana Sirkkalanpuisto – Vaneritehtaan raja. Koskista lupa-alueeseen kuuluvat Itäkoski ja Länsikoski sekä Niskasaaren rannat Ilosaaren siltojen pohjoispuolella, mutta ei Joensuun kanavan sulkualue eikä Ilosaaren laguuni. Rannat, joilta kalastus on sallittua, on merkitty lupakarttaan. Kalastus venettä soutaen on sallittua Ilosaaren ja Suvantosillan välisellä vesialueella
Kalasto Järvilohi, järvitaimen, kirjolohi, harjus
Vieheluva 7 €/12 h
10 €/24 h
kausilupa (1.1.-31.7. ja 20.10.-31.12.) 60 €
yrityslupa (kahdelle kalastajalle) 170 €
Alle 18-vuotiaat –50 %
Maksu pankkiin OP FI82 5770 0540 0450 90

OHJEET KALASTUSLUVAN MAKSAMISESTA PANKKITILILLE
Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen kalastusalueen tai kalastuskohteen tilinumero ja nimi sekä kalastusluvan loppusumma.
Täytä lisätietoja osaan
1) kalastuspaikan nimi (esim. Nilakan kalastusalue)
2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,
3) lupamuoto ja päivämäärä, koska lupa alkaa (esim. vuorokausilupa 7-8.6.2007 klo 16.00 -
4) muut tarvittavat tiedot,(esim. lisävavat 4 kpl ).

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi !
Lupamyynti Carelicum 013-267 5221
Hotelli Kimmel 020 123 4663
Jokierä Joensuu 044-7646 309
 

 

8E. KESKI-KOREKKOLAMPI
Lupa-alue Kirjolohipaikka Enon kirkonkylän tuntumassa
Kalasto Pyyntikokoinen kirjolohi
Vieheluvat Ulkopaikkakuntalainen 12 €/vrk
Kalakiintiö 3 lohikalaa/lupa
Veneenvuokraus 10 €/vrk Enon Erä- ja Urheilu.
Lupamyynti

R-Kioski Eno 046-920 2706

Luvan voi myös maksaa pankkiin: Enon OP FI46 5103 0550 0380 90

Yhteystiedot Juha Koljonen 040-7414411

 

9A. JÄNISJOEN VIEHELUPA
Lupa-alue Jänisjoen alueella on useita pieniä jokireittejä ja keskusjärvenä Loitimo, noin 12 000 ha. Lupa-alueeseen kuuluu myös kokonaisuudessaan Ylinen, Uramo ja Kaita-Uramo.
Kalasto Taimen, harjus, kuha, hauki, ahven, kirjolohi (istutettuna koskialueille)

Alamitat: Kuha 42 cm, Harjus 35 cm, Järvitaimen 50 cm
Rasvaevällinen järvitaimen on rauhoitettu.
Vieheluvat

HUOMIO! Kausiluvan uusi hinta
50 €/kausi,   LUPA ON VOIMASSA KALENTERIVUODEN LOPPUUN
20 €/viikko
15 €/2 vrk
10 €/vrk
Lupa oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla.
Lisävapa 5 €/kpl.
Järvialueilla pyynnissä saa olla kerrallaan korkeintaan kuusi vapaa (sisältäen kalastonhoitomaksuun kuuluvan vavan).
Saaliskiintiö 2 lohikalaa / vrk.
Jänisjoen, Kuuttijoen ja Kotajoen koski - ja virta-alueilla on koukkukalastus matosyöttiä käyttäen kielletty. Luonnonsyöttien (toukat, madot, täkykalat ja myös syöttitahna) käyttö koski - ja virta-alueilla on kielletty. Koski- ja virta-alueet löytyvät kalastusrajoitus.fi -sivustolta.
Alle 15-vuotiaat on vapautettu viehelupamaksusta.
Rasvaeväleikatun järvitaimenen syysrauhoitus on kumottu Jänisjoella Loitimon alapuoliselta pääuomalta välillä Loitimo-Vääräkosken voimalaitos sekä Kotajoella.
Vääräkosken voimalaitoksen alapuolella ml. Patsolankoski taimenen syysrauhoitus on voimassa 1.9.- 31.11.
Patsolankoskella kahluukielto (suositus) 1.9.-31.5. taimenen ja harjuksen kutuajan takia.
Peltokoskella kahluukielto (suositus) 1.9.-31.5.

Maksu pankkiin

OP  FI90 5165 0740 0332 04
Saaja: Kitee-Jänisjoen kalatalousalue

OHJEET KALASTUSLUVAN MAKSAMISESTA PANKKITILILLE
Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen kalatalousalueen tilinumero ja nimi (Kitee-Jänisjoen kalatalousalue) sekä kalastusluvan loppusumma.
Täytä lisätietoja osaan
1) kalastuspaikan nimi ( Jänisjoen viehelupa)
2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,
3) lupamuoto ja päivämäärä, koska lupa alkaa (esim. vuorokausilupa 7-8.6.2007 klo 16.00 -
4) muut tarvittavat tiedot,(esim. lisävavat 4 kpl ).

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi !

Lupamyynti

Jokierä Joensuu, 040-5408955
Lämpöidea Tohmajärvi, 050 309 6337
Elintarvike- ja grillikioski Pirana Tuupovaara 013-861 150
Koveron TB-huolto Tuupovaara 013-868 391
SEO Heinävaara 013-717 942 
Itähuolinta Niirala 013-285 170
Kesport, Kitee 010-666 6370
Kesport, Ilomantsi 040-0264100

Esitteet ja kartat  viehelupaesite   JÄNISJOKI RUS
Yhteystiedot Taito Haaranen puh. 050 590 7576

 

10A. PYHÄJÄRVEN VIEHELUPA
Lupa-alue Pyhäjärvi, noin 20 500 ha
Vieheluvat

Paikkakuntalaiset 20 € / vuosi (Kiteen ja entisen Uukuniemen kunnan alueella asuvat), lisäuistin 5 € / kpl
Ulkopaikkakuntalaiset 25 € / vuosi, lisäuistin 5 € / kpl
10 € / viikko, lisäuistin 5 € / kpl
5 € / vuorokausi, lisäuistin 5 € / kpl
20 € / vuorokausi, ei vaparajoitusta 

Maksu pankkiin

OP FI49 5139 0340 0012 99
Saaja: Karjalan Pyhäjärven kalatalousalue

OHJEET KALASTUSLUVAN MAKSAMISESTA PANKKITILILLE
Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen tilinumero ja kalatalousalueen nimi (Karjalan Pyhäjärven kalatalousalue) sekä kalastusluvan loppusumma.
Täytä lisätietoja osaan
1) kalastuspaikan nimi (Pyhäjärvi)
2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,
3) lupamuoto ja päivämäärä, koska lupa alkaa (esim. vuorokausilupa 7-8.6.2007 klo 16.00 -
4) muut tarvittavat tiedot,(esim. lisävavat 4 kpl ).

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi !

Lupamyynti

Jokierä Joensuu, 044-764 6309
Pivanka Kesälahti, 020-779 2790
Monimesta Kesälahti, 042-4755 790
Kesport Kitee, 010-666 6370
Teboil Kitee, 0400-383 551
Urheilu-Jussi, Parikkala, 05470550
Kalakortti.com

Esitteet ja kartat Viehelupaesite sekä Pyhäjärven kalastus- ja veneilykartta
Lupaesite  Pyhäjärven eteläosa   Pyhäjärven pohjoisosa
Yhteystiedot Kalatalouskeskus Joensuu 050-574 3898, 050-5507 566