Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Kalatalouskeskuksen toiminnan painopistealueita

Yleisneuvonta
• kalastuslakiasiat sekä kalatalousalueiden ja osakaskuntien paikalliset päätökset
• kalastusluvat ja lupajärjestelmän kehittäminen

Järjestöasiat
• kalatalousalueiden toiminnanjohtajuudet
• kalaveden osakaskuntien kokoukset
• osakaskuntien järjestäytymiset, sääntöjen uusimiset
• osakaskuntien yhteistoiminnan järjestäminen
• kalastuksenvalvonta

Suunnittelu ja tutkimus
• kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelmat
• kalastustiedustelut, kalastusselvitykset, koekalastukset
• muut kalataloudelliset selvitykset ja suunnitelmat

Istutukset
• kala- ja rapuistutukset

Vesien matkailullinen kehittäminen
• kalastusmatkailun edistäminen

Yritystoiminnan kehittäminen
• kalataloudessa toimivien yrittäjien opastus ja neuvonta