Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Kalatalouskeskuksen toiminnan painopistealueita

Yleisneuvonta
• kalastuslakiasiat sekä kalatalousalueiden ja osakaskuntien paikalliset päätökset
• kalastusluvat ja lupajärjestelmän kehittäminen
• kalaan ravintona sekä kalankäsittelyyn liittyvissä asioissa

Järjestöasiat
• kalatalousalueiden toiminnanjohtajuudet
• kalaveden osakaskuntien kokoukset
• osakaskuntien järjestäytymiset, sääntöjen uusimiset
• osakaskuntien yhteistoiminnan järjestäminen
• kalastuksen valvonta

Suunnittelu ja tutkimus
• kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelmat
• kalastustiedustelut, kalastusselvitykset, koekalastukset
• kalavesien kunnostussuunnitelmat (jokialueet, niitto, kalkitus)
• muut kalataloudelliset selvitykset ja suunnitelmat

Istutukset
• kala- ja rapuistutukset

Vesien matkailullinen kehittäminen
• kalastusmatkailu
• matkailukalastuspalveluiden suunnittelu, kehittäminen ja markkinointi

Yritystoiminnan kehittäminen
• kalataloudessa toimivien yrittäjien opastus ja neuvonta
• pyydysrakennus, pyydyssuunnittelu, kaluston vuokraus
• kalanviljely ja -kasvatus, kalanjalostus ja kalakauppa

Koulutus
• yrittäjien, kaupan ja yksityisten henkilöiden koulutus
• ammattikurssien suunnittelu ja toteutus oppilaitosyhteistyönä