Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Toistaiseksi voimassaolevia kalastusrajoituksia kalatalousalueittain

 Alla olevien rajoitusten lisäksi osakaskunnilla voi olla muitakin rajoituksia ja kieltoja.

 

Valtimon kalatalousalue

Pyyntitekniset rajoitukset

 • Solmuväliltään 31-44 mm verkkoja ei saa käyttää lainkaan.
 • Yli seitsemän (7) metriä syvemmillä Valtimon kalastusalueen vesialueilla tulee verkon solmuvälin olla vähintään 50 mm.

Kalastuskiellot, rauhoitusajat ja -alueet

 • Pyynti Myllypuron padolla (100 m alapuolella) on kalastusasetuksen mukaisesti kielletty.
 • Verkkokalastus on kielletty kalastusalueen päätöksellä Verkkojoen alaosasta Metsähallituksen rajalle Taivalkosken yläpuolelle, Kokkojoella Kalliokoskesta ylöspäin ja Koppelojärven ja Ahokosken välillä vuosien 2008-2011 välisenä aikana.

 

Pielisen-Karjalan kalatalousalue

Pielinen

Pyyntitekniset rajoitukset

 • Jään alta kalastettaessa verkkojen pienin sallittu solmuväli on 55 mm, ei koske muikun pyyntiä (Pielisen allas, Rukavesi ja Lautiainen sekä Viekijärvi).
 • Kohoverkkojen pienin sallittu solmuväli yli viiden metrin vesialueilla on 80 mm. Muikkuverkoilla pyynti sallittua (Pielisen allas, Rukavesi ja Lautiainen).
 • Kalatäkyinen kohosiimakalastus on kielletty.

Kalastuskiellot, rauhoitusajat ja -alueet

 Alueen tekemät rajoitukset

 • Kokovuotinen verkkokalastuskielto Nurmeksessa Mikonsalmessa ja Akkosalmessa.
 • Kokovuotinen kaikkea kalastusta koskeva kalastuskielto Enon Herajoessa.
 • Kuokkasenkosken voimalaitoksen alapuolella on kalastus kielletty 220 metrin matkalla. Kielto on voimassa toistaiseksi.

Viranomaisten tekemät rajoitukset

 • Kalastuslain mukainen päätös, joka koskee onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen kieltämistä Lieksanjoen ns. vanhan uoman alueella, kuitenkin niin, että riippusillalta alaspäin on kuoreen lippoaminen sallittu.
 • Kalastuslain mukainen päätös, joka koskee onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen kieltämistä Pielisellä (Aataminniemen kärki- Törösaari- Lehtosaari- Kevätniemen sahan ranta) rajojen sisäpuolinen alue rantaviivaa myöten, ja rajoittuu Lieksanjoessa kissakarille (500 metriä alimmalta maisemointipadolta alavirtaan päin) sekä Nurmeksessa ja Vuokossa Koudansalmen alueella ja Paalasmaalla Vasamalahti ja Viensuussa Miessalmi ja Kolilla Sikoniemen edustalla. Kielto on voimassa 20.4.-31.5. välisenä aikana.

Muiden tekemät kalastusrajoituksia koskevat päätökset

 • Salmenkylän ja Nurmeksen kalastuskuntien päätös: Aronsalmella on kalastus seisovilla pyydyksillä kielletty 100 mertin matkalla sillan molemmin puolin.
 • Ruunaan kalstusalueen päätöksellä on kokovuotinen verkkokalastuskielto Lieksanjoen alaosassa Pankajärven ja Pielisen välisellä alueella.
 • Osakaskunnat on rajoittanut kalastusta 20.4.-31.5. välisenä aikana Pielisellä (Aataminniemen kärki- Törösaari- Lehtosaari- Kevätniemen sahan ranta) rajojen sisäpuolinen alue rantaviivaa myöten ja rajoittuu Lieksanjoessa kissakarille, Nurmeksessa ja Vuokossa Koudansalmen alueella, Paalasmaalla Vasamalahdessa, Viesuussa Miessalmessa ja Kolilla Sikoniemen edustalla. Karttarajaukset löytyy www.pielisenkarjalankalatalousalue.net ja luvanmyynnin yhteydessä jaettavassa kartassa.
 • Ruunaan kalastusalueen päätöksellä ravustus on kielletty Lieksanjoen vesistöalueella.
 • Hattusaaren osakaskunnan päätös: Kalastus on kielletty kiinteillä pyydyksillä Hattusaaren silta-aukon ympäristössä 100 mertin matkalla aukosta sillan molemmin puolin. Rapalepahtailla on kalastus kielletty 100 metriä lähempänä rantaa.
 • Lieksan kalastuskunnan päätös: Lieksan edustalla (Aataminniemi- Ikolanniemi- Mönninsaaren eteläkärki- Koukkuniemi-Karsikkoniemi- Monolanniemi sisäpuolinen alue) verkkokalastuskielto solmuväliltään 20 mm harvemmilla verkoilla 15.8.-15.10. välisenä aikana. Repalepahtailla saarten 100 metriä  lähempänä rantaa on verkkojen pienin solmuväli 50 mm jäiden lähdöstä elokun loppuun.
 • Enonkylän osakaskunta: Ahvenisen, Sorvingin ja Pilpasen siltojen molemmin puolin on kalastus kielletty seisovilla pyydyksillä 100 metrin matkalla.
 • Vuonislahden osakaskunta: Rauhoitusalueet: Siikajoen suualue, Siikajoen kruununkalastusalue 1.9.-30.9. kalastus kielletty. Ravustus kielletty koko osakaskunnan alueella. Orisaaret, Purjesaaret, Suuri -ja Pieni Kopra, Hiekkapakka, sekä Iso Korppi: Verkon ja Harjuslaudan käyttö kielletty 50 metriä lähempänä rantaa.

Ruunaa

 Pyyntitekniset rajoitukset

 • Kalastusalueen vesistöillä yli kolmen (3) metrin vesialueilla solmuväli vähintään 45 mm.
 • Pankajärvi, Pudasjärvi ja Ruunaanjärvi/matkalahden alue talvella jään alta tapahtuvassa verkkopyynnissä pienin sallittu solmuväli on 55 mm.
 • Muikunpyynti on sallittu alle 24 mm verkoilla.

Kalastuskiellot, rauhoitusajat ja -alueet

Alueen tekemät rajoitukset

 • Kokovuotinen verkkokalastuskielto Lieksanjoen alaosassa Pankajärven ja Pielisen välisellä alueella.
 • Ravustus on kielletty Lieksanjoen vesistöalueella.

Viranomaisten tekemät rajoitukset

 • Kalastuslain mukainen päätös, joka koskee onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen kieltämistä Lieksanjoen ns. vanhan uoman alueella, kuitenkin niin, että riippusillalta alaspäin on kuoreen lippoaminen sallittu.
 • Kalastuslain mukainen päätös, joka koskee onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen kieltämistä Pielisellä (Aataminniemen kärki- Törösaari- Lehtosaari- Kevätniemen sahan ranta) rajojen sisäpuolinen alue rantaviivaa myöten, ja rajoittuu Lieksanjoessa kissakarille (500 metriä alimmalta maisemointipadolta alavirtaan päin) (mukaanlukien Riikolanlampi). Kielto on voimassa 15.5.-10.6. välisenä aikana.
 • Kalastus on kielletty Lieksanjoella (mukaan lukien Riikolanlampi) välillä kissakari (500 metriä alimmalta maisemointipadolta alavirtaan päin) - Mönninselkä 20.4.-31.5. välisenä aikana.
 • Viehekalastus on kielletty Lieksanjoen voimalaitosten alapuolisella jokiosuudella 1.9.-30.11. välisenä aikana.
 • Kalastus on kielletty1.9.-30.11. välisenä aikana Pankajärven yläpuolisella Lieksanjoella seuraavasti. Alaraja 150 metriä Saarikoskelta alavirtaan päin ja yläraja 150 metriä Naarakosken niskalta ylävirtaan päin.

 

Vaikkojoki-Juojärvi kalatalousalue

Juojärvi

Pyyntitekniset rajoitukset

 • Talvella jään alta pyydettäessä pienin sallittu verkon solmuväli on 55 mm, syvyydestä riippumatta.
 • Kesällä verkkopyynnissä alle 6 metrin vesialueilla ei ole solmuvälirajoitusta.
 • Kesällä yli 6 metriä syvemmillä vesialueilla pienin sallittu verkon solmuväli on 55 mm.
 • Pinta- ja välivesipyynnissä pienin sallittu solmuväli on 80 mm.
 • Solmuvälirajoitukset eivät koske muikin kalastusta alle 21 mm verkoilla.
 • Kalastusalue suosittelee, että alueilla joista voi saada lohikaloja, suosittaisiin vähintään 65 mm silmäkoon verkkoja.


Viinijärven kalatalousalue

Pyyntitekniset rajoitukset Viinijärvellä

 • Jään alta kalastettaessa verkkojen pienin sallittu solmuväli on 55 mm.
 • Kesällä yli viisi (5) metriä syvemissä vesissä verkkopyynti sallittu ainoastaan solmuväliltään 55 mm ja sitä harvemmilla verkoilla.
 • Koho- ja pintaverkkokalastuksessa pienin sallittu solmuväli on 80 mm.
 • Verkkojen solmuvälirajoitukset eivät koske muikkuverkkoja.

 

Höytiäisen kalatalousalue

Pyyntitekniset rajoitukset

 • Jään alta kalastettaessa verkkojen pienin sallittu solmuväli on 55 mm.
 • Koho- ja välivesipyynnissä käytettävien harvojen verkkojen pienin sallittu solmuväli on 80 mm. Rajoitus ei koske muikun pyyntiä.
 • Kohosiimakalastus on kielletty jäiden lähdöstä kesäkuun loppuun saakka.
 • Verkon pienin sallittu siläkoko on 80 mm alle kymmenen metrin vesialueilla 1.9. lähtien jäiden tuloon saakka kartan osoittamalla alueella. Tämä ei koske koko Höytiäistä vaan rajoittuu etelä osien selkävesille kts. linkistä avautuva kartta. Perusteluna lohikalojen istutustulosten parantaminen ja lohikalojen alamitat.
 • Kalastuslaki 33§ edellyttää, että kiinteät pyydykset ja seisovat pyydykset on merkittävä siten, että ne ovat selvästi muiden vesistössä liikkuvien havaittavissa. Pyydön suunta on osoitettava käyttämällä lippuja ja vähintään 15 cm veden pinnan yläpuolelle ulottuvaa kohoa jadan molemmissa päissä koskien myös pohjapyyntöjä.
 • Mikäli verkkojata ylittää 120 m tulee se merkitä väliltä lipuin ja suunnan osoittavin kohoin.
 • Kaikenlainen kalastus (myös onkiminen, pilkkiminen ja uistelu) on kielletty kartalla viivoitetulla alueella 20.4.-20.5. välisen ajan. Kontiolahden satama-allas ei kuulu rajoituksen piiriin.

 

Koitereen kalatalousalue

Pyyntitekniset rajoitukset

 • Verkon solmuvälirajoitukset on voimassa Koitereen tasossa olevilla vesialueilla.
 • Kun vesisyvyys on alle 10 metriä on kesä- elokuussa kielletty solmuväliltään 23-44 mm verkot. Muuna aikana ei alle 10 metrin vesisyvyydessä ole rajoitusta.
 • Kun vesisyvyys on yli 10 metriä on aina käytettävä solmuväliltään vähintään 55 mm verkkoja.
 • Kohoverkkopyynnissä (pinta- ja välivesi) solmuväli vähintään 65 mm.
 • Päätös ei rajoita muikunpyyntiä alle 23 mm verkolla.

Kalastuskiellot, rauhoitusajat ja -alueet

 • Verkkokalastus on kielletty istutuspaikolla Hiienjokisuussa (Hietaniemestä Härkölän rantaan) ja Lutin pudotuspaikalla kilometrin säteellä ajalla 15.5.-30.6. sekä 1.9.- 30.11.

Muiden tekemät kalastusrajoituksia koskevat päätökset

 • Kivilahden kalastuskunnan Mehtälammilla on kalastus seisovilla pyydyksillä kielletty touko- kesäkuun ajan (lahnan kutualueita). Muutoin ei lampivesien osalta ole erityisiä rajoituksia.
 • Huhus-Tyrjänsaaren kalastuskunnan lampialueen istutusvesissä käytettävä solmuväliltään vähintään 50 mm verkkoa ja lampivesissä saa olla pyynnissä enintään kaksi (2) verkkoa/rkk.
 • Käenkosken kalastuskunnan alueen osalta suositellaan, että Syväysjoella vältettäisiin moottoriveneellä liikkumista.
 • Ahvenjärven kalastuskunnan Kelsimässä käytettävä aina vähintään 50 mm verkkoa.

 

Koitajoen kalatalousalue

 Pyyntitekniset rajoitukset

Kalastusalueen tekemät pyyntitekniset rajoitukset

 • Verkon solmuvälin tulee olla sekä kesällä että talvella vähintään 45 mm kaikilla Koitajoen kalastusalueen vesillä.
 • Päätös ei rajoita muikun verkkokalastusta alle 24 mm muikkuverkoilla.

Muiden tekemät pyyntitekniset rajoitukset

 • Kuuksenvaaran kalastuskunta:
  • Särkkäjärvessä verkon solmuväli vähintään 50 mm (kalastus sallittu vain osakkaille).
 • Melaselän-Ostronsaaren kalastuskunta:
  • Umpijärvessä verkon solmuväli aina vähintään 50 mm.
 • Nuorajärven kalastuskunta:
  • Viinijärvellä verkkojen solmuväli aina vähintään 50 mm.

Kalastuskiellot, rauhoitusajat ja -alueet

 • Verkkokalastus on kokonaan kielettyä seuraavilla alueilla:
  • Möhkönkoskien virkistyskalastusalueella on vain vapakalastus sallittua.
  • Mutalahden Joutsenjärvessä on verkko- ja muu pyydyskalastus kiellettyä, vain vapakalastus on sallittua.
  • Koitajoella Lylykosken pohjapadolta saivarsaaren pohjoiskärjen tasalla koko jokiosuudella sekä Koverokosken alueella.
  • Koitajoen vanhassa uomassa.
  • Taivallammella on verkkokalastuskielto ajalla 1.1.-20.5.2010 sekä Kaatiolammella 1.6.-31.8.2010.

 

Oriveden kalatalousalue

Oriveden pohjoinen alue

Pyyntitekniset rajoitukset

 • Kesällä ja talvella yli kolme (3) metriä syvemmissä vesissä verkkopyynti sallittu ainoastaan solmuväliltään 55 mm ja sitä harvemmilla verkoilla.
 • Pinta- ja välivesipyynnissä verkon solmuväli vähintään 80 mm.
 • Siian pyyntiaikaan 15.10.-15.11. pohjaverkoilla ei rajoituksia.
 • Verkkojen solmuvälirajoitukset eivät koske muikkuverkkoja.
 • Pinta- eli lohisiimakalastus on kielletty jäiden lähdöstä kesäkuun loppuun saakka.

Rajoitukset saimaannorpan suojelemiseksi

Uusi valtioneuvoston asetus kalastusrajoituksista sekä uudet osakaskuntien tekemät kalastusrajoitussopimukset saimaannorpan suojelemiseksi tulivat voimaan 15.4.2016. 

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa norpparajoituksista osoitteessa: www.mmm.fi

Alla linkit uuteen norppa-asetukseen sekä karttaan asetuksen määräämästä kalastusrajoitusalueesta, jolla on voimassa verkkokalastuskielto 15.4.-30.6  (ei koske muikkuverkkoja).  Samalla alueella ovat voimassa myös muut norppa-asetuksen mukaiset ympärivuotiset pyydystekniset rajoitukset.

Oriveden eteläinen alue (Keski-Karjala)

Pyyntitekniset rajoitukset

Avovesikaudella:

 • Pinta- ja välivesipyynnissä verkon solmuväli minimi 55 mm, ei koske muikkuverkkoa.
 • Muikkuverkon pitäminen pintaverkkona 3 metriä lähempänä pintaa on kielletty 15.6.-15.7. välisenä aikana Kuhakivenselällä ja Paasivedellä.
 • Uistimen vetäminen 3 metriä lähempänä pintaa on kielletty 15.6.-15.7. välisenä aikana 10 metriä syvemmillä vesialueilla.
 • Troolin vetäminen 3 metriä lähempänä pintaa on kielletty 15.6.-15.7. välisenä aikana.
 • Lohisiimalla kalastaminen on kielletty kalenterivuosittain 30.6. saakka.

Talviaikana:

 • Verkon solmuväli minimi 60 mm 10 metriä syvemmillä vesialueilla koko kalastusalueella. 
 • Heinoniemen osakaskunnan alueella Puhoksen syväväylän eteläpuolella ei ole solmuvälirajoituksia.

Kalastuskiellot, rauhoitusajat ja -alueet

 • Villalan osakaskunnan alueella paasivedellä ovat kalojen alamitat samat kuin Paasiveden yleisveden alueella.
 • Kymmenen metriä matalammassa vedessä Villalan osakaskunnan alueella Paasivedellä ei ole verkon solmuvälirajoituksia.

Rajoitukset saimaannorpan suojelemiseksi

Uusi valtioneuvoston asetus kalastusrajoituksista sekä uudet osakaskuntien tekemät kalastusrajoitussopimukset saimaannorpan suojelemiseksi tulivat voimaan 15.4.2016.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa norpparajoituksista osoitteessa: www.mmm.fi

Alla linkit uuteen norppa-asetukseen sekä karttaan asetuksen määräämästä kalastusrajoitusalueesta, jolla on voimassa verkkokalastuskielto 15.4.-30.6. (ei koske muikkuverkkoja) Samalla alueella ovat voimassa myös muut norppa-asetuksen mukaiset ympärivuotiset pyydystekniset rajoitukset.

Paasiveden yleisvesi

Pyyntitekniset rajoitukset

 • Verkon solmuväli minimi 50 mm, ympäri vuoden. Ei koske Muikkuverkkoa.
 • Pinta- ja välivedessä verkon solmuväli minimi 65 mm, ei koske muikkuverkkoa.
 • Muikkuverkon pitäminen pintaverkkona 3 metriä lähempänä pintaa on kielletty 15.6.-15.7. välisenä aikana.
 • Uistimen vetäminen 3 metriä lähempänä pintaa on kielletty 15.6.-15.7. välisenä aikana.
 • Troolin vetäminen 3 metriä lähempänä pintaa on kielletty 15.6.-15.7. välisenä aikana.
 • Lohisiimalla kalastaminen on kielletty kalenterivuosittain 30.6. saakka.
 • Lohisiimassa enintään 50 kpl koukkuja/ruokakunta.

Kalastuskiellot, rauhoitusajat ja -alueet

 • Rajoitukset saimaannorpan elinalueilla (Katso kohta Oriveden rajoitukset)

Pielisjoki

 Kalastuskiellot, rauhoitusajat ja -alueet

 • Kuurnan voimalaitoksen ja Pielisjoen suun (linja: Hasaniemen linjataulu- Pengersaaret- kalmonniemen kärki) välisellä alueella on kaikenlainen kalastus kielletty (ei koske ongintaa, pilkintää ja katiska kalastusta) elokuun 1. päivän alusta lokakuun 19. päivän loppuun. Huomioi että kieltoalue ulottuu Oriveden kalastusalueen puolelle Pyhäselällä.
 • Kalastus Pielisjokisuun kalaväylällä on ympäri vuoden kielletty seisovilla pyydyksillä (mm. verkot, rysät, siimat). Kalastus katiskalla ja rapumerralla on kalaväylällä aina sallittua.
 • Kaltimon ja Kuurnan voimalaitoksen välisellä jokiosuudella on rasvaeväleikatun järvitaimenen ja -lohen syysrauhoitus kumottu.
 • Ala-Koitajoella on kalastus kielletty toistaiseksi (ei koske ongintaa, pilkintää ja katiska kalastusta ns. suvantoalueilla).
 • Kaltimon voimalaitoksen padon yläpuolella on kaikenlainen kalastus kielletty 100 metrin matkalla ja 250 metrin matkalla padon alapuolella. Voimalaitospadon alapuolisessa kanavassa 250- 1500 metrin matkalla on kalastus luvallista ainoastaan vavalla ja vieheellä.
 • Kuurnan voimalaitoksen padon yläpuolella on kaikenlainen kalastus kielletty ympäri vuoden 100 metrin matkalla ja 1000 metrin matkalla padon alapuolella voimalaitoskanavassa ml tulvajuoksutusuoma kokonaisuudessaan.
 • Kohosiimakalastus on kielletty koko Pielisjoella välillä Uimasalmen silta-Pielisjokisuu ympäri vuoden.
 • Verkkokalastus solmuväliltään alle 55 mm verkoilla on kielletty Pielisjoella välillä Rahkeenvesi-Pielisjokisuu touko- ja kesäkuun ajan.
 • Ala-Koitajokisuulla verkkokalastus on kielletty 15.5. – 30.6. välisenä aikana Siikakosken alapuolisesta osakaskunnan rajasta joen molemmissa haaroissa ja suistoalueen syvimmältä kohdalta sadan metrin leveydeltä laivaväylään saakka. Ala-Koitajokisuulla em. jokialueilla (Suurijoki, Pienijoki) on verkkokalastus kielletty 15.8.-30.11. välisenä aikana. Lisäksi joen suistoalueen syvimmällä kohdalla on pidettävä kalaväylä aina vapaana seisovista pyydyksistä (1/3 joen leveydestä).
 • Yhteenveto kalastusta koskevista rajoituksista Ala-Koitajoella ja Pielisjoella, voimassa vuoden 2021 loppuun asti

 

Kitee-Jänisjoen kalatalousalue

 Pyyntitekniset rajoitukset eri järvillä

 • Säynejärvi:
  • Kesällä yli 3 m:n syvyydessä solmuväli vähintään 60 mm.
  • Talvella solmuväli vähintään 60 mm, koko vesialueella.
 • Tohmajärvi:
  • Kesällä yli 3 m:n syvyydessä solmuvli vähintään 50 mm.
  • Talvella solmuväli vähintään 50 mm, koko vesialueella.
 • Kiteenjärvi:
  • Kesällä solmuväliltään 31- 49 mm verkot kielletty koko vesialueella.
  • Talvella solmuväli vähintään 55 mm.
  • Hapettimen syvänteessä (300 m hapettimesta) kalastus seisovilla pyydyksillä kieletty.
  • Solmuvälirajoitukset eivät koske Päätyenlahtea ja Hyypiäjärveä.
 • Iso-Heinäjärvi:
  • Kesällä 31- 59 mm solmuväli kielletty.
  • Talvella solmuväli vähintään 60 mm.
 • Jouhkolan Rukosenlampi:
  • Kesällä solmuväli vähintään 40 mm, yli 3 metrin vesialueilla.
  • Talvella solmuväli vähintään 40 mm, koko vesialueella.
 • Akkalan Siikajärvi:
  • Kesällä solmuväli vähintään 50 mm, yli 3 metrin vesialueilla.
  • Talvella solmuväli vähintään 50 mm, koko vesialueella.
 • Peijonniemen Nenosenlampi:
  • Solmuväli vähintään 50 mm.
 • Riihikylän osakaskunnan järvet ja lampivedet:
  • Kesällä solmuväli vähintään 40 mm, yli 3 metrin vesialueilla.
  • Talvella solmuväli vähintään 50 mm.
 • Muut kalastusalueen  vesialueet:
  • Kesällä solmuväli vähintään 50 mm, yli 3 metrin vesialueilla.
  • Talvella solmuväli vähintään 50 mm.
 • Muikun kalastus on sallittua em. rajoituksista poiketen Tohma-, Heinä-, Kiteen- ja Säynejärvessä alle 22 mm verkoilla.

Kalastuskiellot, rauhoitusajat ja -alueet

 • Ravustus on kiellettyä Tohmajärvessä ja siihen rajoittuvien kalaveden osakaskuntie lampivesissä.

Suosituksia verkkokalastukseen muilla kalatalousalueen vesillä

 • Verkkokalastusta ei harjoiteta solmuväliltään alle 50 mm verkoilla vesistöissä mihin on istutettu kuhaa.

Jänisjoki

Kalastuskiellot, rauhoitusajat ja -alueet

 • Kotajoesta ja Loitimon alapuoleiselta Jänisjoen pääuomalta välillä Loitimo - Vääräkosken voimalaitos on kumottu kalastuslain mukainen rasvaeväleikatun taimenen syysrauhoitus ELY-Keskuksen päätöksellä. Taimenen syysrauhoitus on siis voimassa Vääräkosken voimalaitoksen alapuolella ml. Patsolankoski.
 • Verkkokalastus on kielletty jokialueilla 15.8.-30.11. välisenä aikana.
 • Luonnonsyöttien ml. syöttitahna käyttö on kielletty koski -ja virta-alueilla.

 

Karjalan Pyhäjärven kalatalousalue

Pyhäjärvi

 Pyyntitekniset rajoitukset

 • Pinta- ja välivesikalastuksessa pienin sallittu solmuväli on 65 mm ja suurin korkeus 6 metriä. Rajoitus ei koske muikun kalastusta.

Kalastuskiellot, rauhoitusajat ja -alueet

 • Syrjäsalmessa ns. seisovilla pyydyksillä kalastaminen on kieletty 50 metrin säteellä rauta- ja maantiesillasta.
 • Piikkeensalmessa on verkkokalastus kieletty 100 metrin säteellä siltarummusta.
 • Harjus on rauhoitettu kaikelta kalastukselta huhti-toukokuun ajan.