Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

 

Huhtikuu 2018

Osakaskuntien yhteistyöhön liittyvä kyselylomakelinkki. Postita tai lähetä sähköpostilla kalatalouskeskukseen

Pdf (tulostettava)

Word (täytettävä)

 

Kalatalouden alueellisien yhteistyöryhmien rajat on piirretty karttaan. Yhteistyöryhmä kokoontuu kevään aikana ja sen tehtävänä on tehdä esitys uusista kalatalousalueista.

Kartta löytyy tästä linkistä.

 

Kuhan alamitta ja muut kalastusasetukseen liittyvät säädökset löytyvät 26.11. hyväksytystä asetuksesta, joka on luettavissa tästä linkistä.

 

Asetus kaupallisista kalastajista 25.11.2015

Maa- ja metsätalousministeriö antoi uuden asetuksen kaupallisista kalastajista 25.11. Asetusteksti löytyy tästä linkistä.

 

Kalastuslupajärjestelmä muuttuu vuoden 2016 alusta, kun uusi kalastuslaki tulee voimaan. Selkein muutos on, että kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset kalastusmaksut yhdistyvät.

Uusi yhdistetty maksu on nimeltään kalastonhoitomaksu. Kalastonhoitomaksulla voi kalastaa yhdellä vavalla kaikilla niillä vesialueilla, joihin on ennen tarvittu jokin läänikohtaisista viehemaksuista. Kalastonhoitomaksun keräämisestä vastaa Metsähallitus. Varojen käytöstä vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18‒64-vuotiaat kalastajat. Maksua ei tarvitse suorittaa, jos kalastaa pilkillä, mato-ongella tai ns. silakkalitkalla. Kalastonhoitomaksun voi hankkia joko koko vuodeksi 39 eurolla, seitsemäksi vuorokaudeksi 12 eurolla tai vuorokaudeksi viidellä eurolla.

Uutta kalastonhoitomaksua voi maksaa 1.12.2015 alkaen osoitteessa www.eraluvat.fi tai puhelinpalvelussa 020 69 2424, joka vastaa arkisin kello 8‒16.

Kalastonhoitomaksua ei voi maksaa suoraan pankkitilille, sillä uusi kalastuslaki edellyttää 18‒64-vuotiaiden kalastajien rekisteröitymistä. Kun kalastaja maksaa kalastonhoitomaksun ensimmäistä kertaa, hänen tulee rekisteröityä. Rekisteröinnin yhteydessä kalastajalta kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika (ei henkilötunnusta).

Kalastonhoitomaksu ei oikeuta vapakalastukseen kaikilla vesillä. Maksun maksaneet kalastajat eivät voi kalastaa rauhoitetuilla vesialueilla, kohdekohtaisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai uuden lain määrittelemillä vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla.

 

Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen vuosikokous pidettiin 28.4.2015 Iso Valkeisilla. Kalatalouskeskuksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuosille 2015-2018 Eero Jäntti Tuusniemeltä. Kokousesitelmän piti maanmittausinsinööri Kari Tuppurainen Maanmittauslaitokselta. Esitelmät ovat nähtävissä linkistä:   Vesijättö ja sen lunastus        Vesialueiden yhdistäminen

Kalastusasetusluonnos on annettu lausunnolle  ja lausuntoaikaa on 15 toukokuuta asti . Tutustu luonnokseen ja kerro mielipiteesi ministeriölle!

Asetusluonnos

Muistio kalastusasetuksesta

Lausuntopyyntö

Kartta järvilohen rauhoitusalueesta

 

 

Uusi kalastuslaki  astuu voimaan 1.1.2016. Lakitekstin löydät tästä linkistä.

 

13.1.2015

Osakaskuntien vuosikokouslomakkeet on päivitetty  vuodelle 2015. Ne löytyvät vasemman reunan kohdasta Lomakkeet .

Maanmittauslaitoksen esite osakaskuntien yhdistämisestä löytyy tästä linkistä.

 

Kalastusluvat vuodelle 2015

 

Valtion kalastuslupien myynnistä vastaa vuoden vaihteesta Metsähallitus.

Kalastuksenhoitomaksu ja kalastusläänikohtaiset viehekalastusmaksut ovat vuodelle 2015 samansuuruisia kuin ennenkin. Myös tilinumerot ovat samat. Kalastuksenhoitomaksu on 24 euroa vuodelta ja 7 euroa seitsemältä vuorokaudelta. Viehekalastusluvat maksavat 31 euroa vuodelta ja 7 euroa seitsemältä vuorokaudelta.

Lisää infoa kalastuslupien ostamisesta löydät Metsähallituksen nettisivuilta

 

Vesiemme tilasta on olemassa paljon tietoa, mutta sitä voi olla vaikea löytää.  Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen kotisivuille on koottu tietoa vesien tilasta ja ajantasaista vedenkorkeustilannetta reiteittäin. Tutustu!  Linkki.

Kalastusalueiden vieheluvat -sivustolla on päivitetty  lupahinnat vuodelle 2014. Muistithan, että uuden kalastusasetuksen mukaan järvitaimenen ja järvilohen alamitta on  60 cm, ja harjuksen 35 cm. Nieriä on kokonaan rauhoitettu Vuoksen vesistöalueella.  Jotkut jokikohteet ja kalastusalueet ovat hakeneet alamittaan poikkeuksia,  muutokset kerrotaan kunkin kohteen kohdalla.

14.1.2014

Neljän lohikalan alamitat nousivat ja nieriä rauhoitettiin Vuoksen vesistöalueella kokonaan vuoden 2014 alusta lähtien.

Luonnonvesistä pyydetyn meritaimenen ja järvilohen uusi alamitta on 60 senttimetriä. Järvitaimenen uusi alamitta on 60 senttimetriä 67 leveysasteen (67º00'N) eteläpuolella ja 50 senttimetriä sen pohjoispuolella. Leveysaste 67º00'N sijaitsee noin 50 kilometriä napapiiriltä pohjoiseen. Harjuksen alamitta nousee 67 leveysasteen eteläpuolisissa vesissä 35 senttimetriin, pohjoispuolisissa vesissä alamitta säilyy 30 senttimetrissä. Vuoksen vesistöalueen nieriä eli saimaannieriä rauhoitetaan kokonaan, eli sen pyynti ja saaliiksi ottaminen on täysin kiellettyä.

Uusien säännösten tarkoitus on turvata luonnonvaraiset kalakannat sekä edistää kestävää kalastusta.

 

4.12.2013

Kalastuslain uudet pykäläluonnokset on nyt lausunnolla ja nähtävänä maa- ja metsätalousministeriön sivuilla

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/kalastus_riista_porot/vapaa_ajankalastus/kalastuslainkokonaisuudistus.html

 

    19.8.2013

Huomenna pamahtaa! Sorsanmetsästyksen aloitus 20.8. klo 12 on monen metsästäjän vuoden kohokohtia. Osakaskuntien tarjoamia metsästyslupia on Pohjois-Savossa 180 000 hehtaarille. Katso Otsikosta Osakaskunnat ->yhteystiedot ,  numerolla 1 on merkattu ne osakaskunnat, jotka myyvät metsästyslupia ulkopuolisille, tai tästä linkistä.

 

RAVUSTUSKAUSI ALKAA 21.7. KELLO 12.00 – VARO RAPURUTTOA

Ravustus alkaa 21. päivänä heinäkuuta kello 12.00. Rapukantojen suurin uhka on rapurutto, joka voi levitä pyydysten, pyyntivälineiden, syöttien tai rapujen mukana vesistöstä toiseen. Rapurutto tuhoaa vesistön rapukannan yleensä täysin. Vuosittain maakunnassamme todetaan yksittäisiä rapuruttotapauksia.
 Ruton leviämisen ehkäisemiseksi pyyntivälineet on desinfioitava aina, kun niitä siirretään vesistöstä toiseen. Aikaisemmin desinfiointiin yleisesti käytetyn formaliinin saaminen on nykyisin hyvin vaikeaa, mutta korvaaviakin desinfiointikeinoja löytyy:

    Keittäminen vähintään 5 min. mikäli pyydykset kestävät keittämistä.
    Kuivaaminen saunassa + 80 oC lämmössä, isot välineet vähintään 5 tuntia, pienet välineet vähintään 1 tunti.

 

    Kuivaaminen läpikuivaksi auringossa tai kuivassa ja ilmavassa paikassa vähintään viikon ajan.
    Pakastaminen vähintään - 20 oC. Merrat pakastetaan vuorokaudeksi, mieluiten kahdeksi niin, että ovat läpijäätyneet. Merroissa ei saa olla rapuja tai ravun osia. Yksinkertaisinta on säilyttää pyydykset talven yli ulkotilassa.
    Väkiviinakäsittely eli liottaminen vähintään 30 minuuttia väkiviinaliuoksessa (esim. Sinol, Lasol ja muut vastaavat), jossa 3 osaa väkiviinaa ja yksi osa vettä (25 %).
    Formaliinikäsittely eli liottaminen vähintään 30 minuuttia 4 %:n formaliiniliuoksessa. Muista, että formaliini on ongelmajäte!!
    Mertojen likaisuus heikentää puhdistusmenetelmien tehoa. Kahden puhdistusmenetelmän käyttö antaa varman tuloksen.

Muista myös seuraavat varokeinot itse ravustuksessa:

    käytä syöttinä vain samasta vesistöstä pyydettyä kalaa tai vähintään kaksi vuorokautta pakastettua (-20°C) syöttiä
    rapuja saa sumputtaa vain niiden pyyntivesistössä eikä rapuja tai ravunosia saa heittää muualle kuin niiden pyyntivesistöön
    rapujen kuljetuslaatikoita saa puhdistaa tai huuhdella vain rapujen pyyntivesistössä
    poistaa vesi veneistä, kanooteista ja muusta ravunpyynnissä käytetystä kalustosta ennen siirtoa vesistöstä toiseen
    kaloja tai rapuja saa istuttaa tai siirtää vesistöstä toiseen TE-keskuksen kalatalousyksikön myöntämällä luvalla
    ilmoittaa Elintarviketurvallisuusvirastoon (http://www.evira.fi) mikäli saat saaliiksi tai löydät rapuja joita epäilet sairaaksi

Lisätietoa osoitteesta: http://www.rapurutto.net/

 

13.6. 2013

 Osakaskuntien yhteystietotaulukkoon on päivitetty kalastus- ja metsästyslupia ulkopuolisille myyvien osakaskuntien yhteystiedot. Taulukossa on numerolla 1 merkitty , jos lupia on tarjolla. Pohjois-Savossa 260 osakaskuntaa myy ulkopuolisille kalastuslupia noin 250 000 hehtaarin alueelle ja vesilinnun metsästyslupia noin 180 000 hehtaarin alueelle. Osakaskunnat on lueteltu kalastusalueittain, ja tiedot löytyvät täältä.

2013

Pyydysten merkintään tuli uusia sääntöjä viime vuonna. Katso  esitelinkki. Tarkempaa tietoa löytyy osoitteesta www.ahven.net ja kuvake sivun alalaidassa.

Muistathan laittaa kalastusmaksusi kuntoon ennen kuin lähdet kalastamaan. Mitä lupia pitikään olla ja mitä ne maksaa?  Tarkista ajankohtaiset asiat tästä linkistä.

  22.4.2013

Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry vuosikokous pidettiin 18.4.2013 Iso-Valkeisilla Kuopiossa. Kokousesitelmän piti toiminnanjohtaja Markku Myllylä Kalatalouden Keskusliitosta aiheena "Kalastuslain uudistuksen nykytilanne ja alustavat pykäläluonnokset" .

Lisätty osaan Lomakkeet -Kalastuksen valvontaan liittyviä lomakkeita uusia tiedostoja : Vinkkejä kalastuksen valvontaan , Poliisin toimintaohje kalastuksen valvontaan  ja Poliisin eräyhdyshenkilöiden tiedot Pohjois-Savossa

  

 

 Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen vuosikokous pidettiin 19.4.2011 Iso Valkeisella.  Pentti Valkeajärven (RKTL) kokousesitelmä " Taimenkantojen tila ja istutusten tuloksellisuus Rautalammin reitillä" on nähtävänä tästä linkistä , Jorma Piirosen "Taimenkantojen tila ja istutusten tuloksellisuus Vuoksen vesistössä"tästä linkistä ja Veli-Matti Pekkarisen Kosteikko-esitelmä tästä linkistä.

 

 Ahvennet uudistui vuodenvaihteessa

Kalatalouden Keskusliiton nettisivusto www.ahven.net uudistui vuoden alussa. Uudistuksen myötä kalastusalueiden  ja osakaskuntien  sivut on haluttu tuoda esille aikaisempaa selkeämmin, jotta toimijat löytävät entistä paremmin juuri heille suunnatun tiedon. Sivuilta löytyy helposti muun muassa käyttö- ja hoitosuunnitelman malli, uuden kalastusaluetoimijan opas, osakaskunnan toimintakertomuksen malli ja uuden osakaskuntatoimijan opas.

 

   28.8.2009

VALTAKUNNALLISEN KALASTUSPÄIVÄN PÄÄTAPAHTUMA KUOPIOSSA

1.500 koululaista nautti kauniista säästä ja kalastuksesta

IV Valtakunnallisen Kalastuspäivän päätapahtuma pidettiin 26.8.2009 Kuopiossa keskustan Valkeisella. Lampeen istutettiin 24.8.2009 tuhat kiloa kirjolohta. Tapahtumapäivänä kello 9.00-14.00 välillä kalastus oli sallittu ainoastaan alle 18-vuotiaille. Kello 14 jälkeen myös varttuneemmat pääsivät kalaan ja lammesta tuli kaikkien kaupunkilaisten ilmainen lähikalastuskohde, jossa kalastus on sallittu vapavälinein. Kalastuspäivän tapahtumaan osallistui 1.500 koululaista pääosin Kuopiosta.

Kalaa tuli ja se myös maistui

Koululaistapahtuman aikana lammelle oli järjestetty kaksi saaliin käsittelypistettä, jossa saalis perattiin ja jäitettiin kotiin kuljetettavaksi. Perkaus- ja punnituspisteisiin tuotiin 63 kirjolohta yhteispainoltaan 115 kiloa. Koululaisille maistui myös maistiaisena tarjoiltu paistettu muikku, jota jaettiin 1.100 annosta. Maistiaisiin oli koko tapahtuman ajan jonkinlainen jono, joten kuka vielä väittää, että koululaiset eivät pidä kalasta. Muikkumaistiaiset rahoitettiin Pohjois-Savon Kalatalouskeskuksen 100-vuotis juhlarahastosta.

Talkoolaiset apuna

Pienempien kalastajien apuna ja muissa järjestelytehtävissä oli mukana 45 talkoolaista yhteisen vesialueen osakaskunnista ja kalastusseuroista. Heidän tekemällään 200 talkootyötunnilla oli erittäin merkittävä osuus tapahtuman onnistumiseen.

Kalastuspäivän tapahtumia koululaisille järjestettiin myös Iisalmessa, Varkaudessa, Kiuruvedellä, Maaningalla, Lapinlahdella ja Vehmersalmella.

  18.6.2009
Kalastuksen valvonta tehostuu Pohjois-Savossa
Kalastajien on syytä pitää kortit ja luvat mukana, kun kahdeksantoista erityiskoulutettua kalastuksenvalvojaa jalkautuu Juhannuksen jälkeisellä valvontaviikolla Pohjois-Savon rannoille ja vesille. Valvontatyön tilaajina ovat maakunnan kalastusalueet, joten kalastuskortin kyselijä sattaa tulla vastaan periaatteessa missä tahansa. Tänä vuonna erityistarkkailun kohteena ovat lisäksi kalastusalueiden yhteislupa-alueet ja erityiskohteet, mutta myös pyydysten valvontaa tehdään tehostetusti. Valvontapalveluja tarjotaan myös osakaskunnille, tutustu esitteeseen tästä.
 
    12.5.2008  

Kalatalouskeskuksen historiikki ja standaari on myynnissä. Tilaukset toimihenkilöiltä.  Katso lahjavinkit tästä.

     17.4.2008                                                          

Pohjois-Savossa on ollut kalatalousneuvontaa jo 100 vuotta, sillä Kuopion maatalousseura sai ensimmäisen kalatalousneuvojan  vuonna 1908. Tätä merkkipaalua juhlittiin Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen vuosikokouksen yhteydessä Iso Valkeisilla 17.4.2008. Juhlapuhujana oli toiminnanjohtaja Markku Myllylä Kalatalouden Keskusliitosta ja valtiovallan tervehdyksen toi neuvotteleva virkamies Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä. Juhlassa julkaistiin   "Eeköhä myö tehhä niinku ennennii.. Pohjois-Savon kalatalousneuvonta 100 vuotta"-historiikki ja jaettiin  kalatalouskeskuksen uudet standaarit.

 

Standaarin luovutus