Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Alamitat ja rauhoitusajat

Kalastuslainsäädännössä on seuraaville lajeille säädetty seuraavat alamitat ja rauhoitusajat:

Alamitat

 

1.4.2012 voimaan tulleen kalastuslain mukaan alamittainen kala on vapautettava  välittömästi takaisin veteen elävänä tai kuolleena. Vapauttaessasi elävää kalaa esimerkiksi uistimesta toimi varovasti, mieluiten kalaan käsin koskematta. Mikäli joudut koskemaan kalaan, kastele kätesi ennen tarttumista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalalaji

Alamitta

Merilohi

60 cm ( Oulun ja Lapin läänien sisäisillä aluevesillä 50 cm)

Meritaimen

60 cm 

Järvilohi

60 cm
 

Järvitaimen

60 cm, napapiirin yläpuolella 50 cm

Nieriä Vuoksen vesistöalueella


 Rauhoitettu kokonaan 1.1.2014 alkaen
Kuha

37 cm

Harjus

35 cm, napapiirin yläpuolella 30 cm

 

 

 

 

 

 

 


Huom! Kalastusalueen päätöksellä on Pohjois-Savossa määrätty seuraavat alamitat ja rajoitukset sekä verkkokalastusta säätelevät päätökset: 

 

Kalastusalue

Pohjois-Kallaveden kalastusalue, Pohjois-Kallavesi (pääallas)
KUHA 42 CM 1.1.2012 alkaen
Pohjois – Kallaveden kalastusalue on kieltänyt verkkokalastuksen solmuväliltä 28-49 mm ja talvikalastuksessa  solmuväliltään alle 55 mm verkkojen käytön Pohjois – Kallaveden pääaltaalla yli 10 metrin syvyisellä vesialueella.Muikun verkkopyynnissä ei ole solmuvälirajoitusta.

Etelä-Kallaveden kalastusalue, Etelä-Kallavesi pääallas
KUHA 42 CM 1.1.2012 alkaen
JÄRVITAIMEN  60 cm kalastusasetuksen mukaisesti (2014)
Etelä-Kallaveden kalastusalue on kieltänyt solmuväliltään alle 55 mm verkkojen käytön yli 10 m:n syvyisellä vesialueella 1.1. 2012 lukien Etelä-Kallaveden pääaltaalla. Solmuvälirajoitus ei koske muikun verkkokalastusta ja solmuväliä ei rajoiteta 15.6.-31.7. välisenä aikana.

Rasvanki-Virmasveden kalastusalue,Koskivesi, Rasvanki,Virmaa, Kuttajärvi,Iisvesi
KUHA 42 CM 1.5.2011 alkaen
JÄRVITAIMEN 60 cm kalastusasetuksen mukaisesti (2014)
Rasvanki-Virmasveden kalastusalue on kieltänyt solmuväliltään alle 55 mm verkkojen käytön yli 5 m:n syvyisellä vesialueella 1.5. 2011 lukien Koskivedessä, Rasvangissa, Virmaassa, Kuttajärvessä ja Iisvedessä. Solmuvälirajoitus ei koske muikun verkkokalastusta.

Suvasveden kalastusalue
KUHA 42 CM
JÄRVILOHI,JÄRVITAIMEN 60 CM kalastusasetuksen mukaisesti (2014) Nieriä rauhoitettu
Suvasveden kalastusalue kieltää solmuväliltään 21-54 mm pohjaverkkojen ja solmuväliltään 21-64 mm pinta- ja välivesiverkkojen käytön Suvasveden pääaltaalla ja Paljakkavedellä yli 10 m syvyisillä vesialueilla. Kieltoalue rajautuu Pohjoisessa Vehmersalmen sekä Virtalan- ja Lapinsalmien siltoihin sekä muualla kalastusalueen rajoihin kuitenkin niin, että pienvedet eivät kuulu siihen. Kielto on voimassa 1.5.2010 - 31.12.2020. Tarvittaessa kalastusalueen hallitus voi antaa luvan poiketa näistä määräyksistä tutkimuksen tai mädinhankinnan takia.

Syvärin kalastusalue, Syväri, Luomanen, Korpinen, Sälevä, Suur-Juminen
KUHA 42 CM 1.6.2012 alkaen
JÄRVITAIMEN 60 CM kalastusasetuksen mukaisesti (2014)

Kalastusalueen valmistelussa oleva päätösesitys:
Syvärin kalastusalue valmistelee päätöstä solmuväliltään alle 55 mm verkkojen käytön kieltämisestä alueellaan Syvärissä, Luomasessa, Korpisessa, Sälevässä ja Suur-Jumisessa jääpeitteen aikana kokonaan ja avovesikaudella yli 5 metrin syvyisellä vesialueella. Rajoitus ei koske muikun verkkokalastusta. Määräykset ovat voimassa 1.6.2012 lukien toistaiseksi.

Voimassa olevat päätökset:
Syvärin kalastusalue on kieltänyt kaikenlaisen kalastuksen Atron voimalaitoksen alakanavassa voimalaitokselta maantiesiltaan asti. Lisäksi alue päättänyt poistaa kalastuskiellon 100 metrin matkalta Lastukosken alapuolelta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauhoitusajat 
Rauhoitetun kalalajin kalastus on rauhoitusaikana kiellettyä eikä pyynnissä tule käyttää sellaisia välineitä, jotka ovat erityisesti ko. lajin pyyntiin tarkoitettu. Mikäli saat rauhoitetun kalalajin, tulee se viipymättä laskea takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

 

Kalalaji

Rauhoitusaika

 

Merilohi
Järvilohi
Meritaimen
Järvitaimen
Purotaimen

Joessa, purossa, koskessa ja virtapaikassa syys-, loka- ja marraskuun ajan, kuitenkin siten, että niiden pyynti vavalla ja uistelemalla on näissäkin vesissä sallittu syyskuun kymmenenä ensimmäisenä päivänä ja marraskuun 15 päivän jälkeen.

 

Nieriä

Vuoksen vesistössä kokonaan rauhoitettu

 

Harjus

Lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia, huhti- ja toukokuun ajan, kuitenkin siten, että pyynti vavalla ja uistelemalla on sallittu

 

Nahkiainen

1.4.-15.8.

 

Rapu ja täplärapu

1.11.-21.7. klo 12.00