Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Alamitat ja rauhoitusajat uuden kalastuslainsäädännön mukaisesti 2016 vuoden alusta lukien:

Uusi kalastuslaki ja -asetus astuu voimaan 1.1.2016. Tämä aiheuttaa muutoksia kalojen pyyntimittoihin ja rauhoitusaikoihin. Lisäksi on säädetty vapaa-ajankalastusta koskevia saaliskiintiöitä.

Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen tulee täyttää seuraavat pyyntimitat leuan kärjestä suoraksi ojennetun ja yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen mitattuna:

Kalalaji

Rauhoitusaika

Pyyntimitat/saaliskiintiöt

Rasvaevällinen taimen

Suomenlahdessa kokonaan rauhoitettu. Vuodesta 2019 kokonaan rauhoitettu kaikilla merialueilla.

Sisävesissä leveyspiirin 64º00'N eteläpuolella kokonaan rauhoitettu. Ei koske taimenta joka on pyydetty purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä.

Joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Leveyspiirin 67º00'N pohjoispuolisissa vesissä vähintään 50 cm

Muualla, missä kalastus sallittu vähintään 60 cm

Purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä enintään 45 cm

Rasvaeväleikattu taimen

Joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Vähintään 50 cm

Lohi

Joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Vähintään 60 cm
Vapaa-ajankalastuksessa 2 lohta/vrk/hlö

Leveyspiirin 63º30'N pohjoispuolella Perämeressä vähintään 50 cm

Rasvaevällinen järvilohi

Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöt kokonaan rauhoitettu

Joessa ja purossa 1.8.-30.11.

Vähintään 60 cm

Rasvaeväleikattu järvilohi

Asetuksen karttaliitteen mukaisissa Vuoksen vesissä 1.6.-31.8.(ei Pohjois-Savon alueella)

Joessa ja purossa 1.8.-30.11.

Vähintään 60 cm

Vapaa-ajankalastuksessa 1 lohi/vrk/hlö Vuoksen vesistössä

Nieriä

Kokonaan rauhoitettu Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella

Muualla Vuoksen vesistössä 1.9.-30.11.

Vuoksen vesistössä vähintään 60 cm

Inarinjärvessä vähintään 45 cm

Harjus

Meressä kokonaan rauhoitettu

Sisävesissä leveyspiirin 67º00'N eteläpuolella 1.4.-31.5.

Leveyspiirin 67º00'N eteläpuolella vähintään 35 cm ja pohjoispuolella vähintään 30 cm

Siika

Mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.-30.11.

-

Nahkiainen

1.4.-15.8.

-

Kuha

-

Vähintään 42 cm*

Jokirapu
Täplärapu
Kapeasaksirapu

1.11.-21.7. klo 12

-*Kalastuslain (379/2015) 88 §:ssä tarkoitettun ryhmään I kuuluvien kaupallisten kalastajien luonnonvesistä pyytämän kuhan tulee täyttää seuraavat mitat:
1) vähintään 40 cm Suomenlahdella ja sisävesillä vuoden 2018 loppuun
2)vähintään 37 cm Suomenlahden ulkopuolisilla merialueilla vuoden 2018 loppuun ja sen jälkeen vähintään 40 cm

 

 

1.4.2012 voimaan tulleen kalastuslain mukaan alamittainen kala on vapautettava  välittömästi takaisin veteen elävänä tai kuolleena. Vapauttaessasi elävää kalaa esimerkiksi uistimesta toimi varovasti, mieluiten kalaan käsin koskematta. Mikäli joudut koskemaan kalaan, kastele kätesi ennen tarttumista.