Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Kalastonhoitomaksu

Vuoden 2016 alusta tulleessa kalastuslain uudistuksessa tapahtui muutoksia kalastonhoitomaksun osalta.

Onkiminen ja pilkkiminen
Onkiminen ja pilkkiminen ovat edelleen jokamiehenoikeuksia, joiden harjoittamiseen kalastuslaissa säädetyllä tavalla ei tarvitse lupaa. Lisäksi silakkalitka merialueella muuttui jokamiehenoikeudeksi. Läänikohtainen viehekorttijärjestelmä poistettiin, ja kalastonhoitomaksuun sisältyy yhden vavan kalastuslupa. 

 

 Kalastuslupajärjestelmän maksut
 2016-

  Alle 18v ja 65v täyttäneet 18-64-vuotiaat
Onkiminen ja pilkkiminen 1) maksuton yleiskalastusoikeus maksuton yleiskalastusoikeus
Viehe-/heittokalastus (yhdellä vavalla) maksuton yleiskalastusoikeus
 
sisältyy kalastonhoitomaksuun
Viehe-/heittokalastus (usealla vavalla) ei kalastonhoitomaksua
vesialueen omistajan lupa
kalastonhoitomaksun  lisäksi vesialueen omistajan lupa
Muu kalastus ja ravustus ei kalastonhoitomaksua
vesialueen omistajan lupa
kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan lupa


1) Kalastusta rajoitetaan kuitenkin siten, että kalastus on kielletty mm. siika- ja lohipitoisten jokien koski- ja virtapaikoissa sekä vesialueilla, joissa kalastus on kielletty muun säädöksen tai päätöksen nojalla. Katso www.kalastusrajoitus.fi


 

 

Kalastonhoitomaksu on valtion veroluontoinen maksu. Se on maksettava, jos on 18-64 -vuotias ja harrastaa muuta kalastusta kuin pilkkimistä tai onkimista. Maksu on suoritettava vaikka kalastaisi vain omalla vesialueella. Kalastonhoitomaksuun lisättiin oikeus kalastaa yhdellä vavalla ja entinen läänikohtainen viehekorttimaksu poistui.
 
Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen ja se on maksettava ennen kalastuksen aloittamista. Kalastaja on velvollinen hankkimaan kuitin maksamisen yhteydessä ja näyttämään sen vaadittaessa viranomaiselle tai muulle kalastusta valvovalle henkilölle. Kuitti maksutapahtumasta tai tiliote kelpaavat todistukseksi suoritetusta maksusta.

Jos on kalassa mukana ainoastaan apulaisena (kuten verkonsoutajana) eikä käsittele pyyntivälineitä pyyntitapahtuman yhteydessä, kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa. Kalastonhoitomaksua ei myöskään tarvitse maksaa Ahvenanmaalla.

 

Kalastonhoitomaksu on vuonna 2023 47 € kalenterivuodelta, 16 € seitsemän vuorokauden ajalta tai 6 € vuorokaudelta maksupäivästä tai muusta maksukuittiin merkitystä päivästä alkaen.Kalastonhoitomaksun maksutavat ovat muuttuneet. Maksut hoitaa Metsähallitus.

Näin voit maksaa kalastonhoitomaksusi:
1) Metsähallituksen Eräluvat verkkokauppa www.eraluvat.fi
2) Palvelunumero 020 69 2424 arkisin klo 8-15. Saat postissa maksutositteen.
3) Palvelupiste Metsähallituksen luontokeskuksissa ja R-kioskissa.

 

 

Onkiminen ja pilkkiminen

Onkiminen ja pilkkiminen ovat jokamiehenoikeuksia, joiden harjoittamiseen kalastuslaissa säädetyllä tavalla ei tarvitse lupaa eikä lunastaa kalastonhoitomaksua.
 
Kalastuslaissa maksuttomalla onkimisella tarkoitetaan ilman viehettä ja heittokalastukseen soveltuvaa kelaa harjoitettavaa kalastusta, jossa käytetään yhtä vapaa ja koukkua.
 
Kalastuslaissa maksuttomalla pilkkimisellä tarkoitetaan kalastusta yhdellä lyhyehköllä vavalla ja siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä. Maksutonta pilkintää voi harrastaa sekä kesällä että talvella.

 
Jokamiesoikeuteen perustuvaa onkimista ja pilkkimistä ei saa harjoittaa seuraavissa paikoissa: 
1. Lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikat, joiden luettelot löytyvät
kalastusrajoitus.fi palvelusta.
2. Vesialueet, joissa kalastus on kielletty muun säädöksen tai määräyksen nojalla (esim. ELY-keskuksen myöntämä kalastuslain 11§:n mukainen onkimis- ja pilkkimiskielto). Tiedot ELY-keskusten myöntämistä kielloista löydät myös kalastusrajoitus.fi palvelusta.
3. Niin lähellä asuttua rantaa, että siitä aiheutuu tarpeetonta haittaa tai häiriötä
4. 50 metriä lähempänä lipulla merkittyä verkkoa, rysää tai muuta kiinteää pyydystä
5. Jokamiehen onkimis- ja pilkkimisoikeus ei ole voimassa Ahvenanmaan alueella. Ahvenanmaalla kaikki kalastus vaatii kalaveden omistajan luvan, kalastajan ikään tai kalastustapaan katsomatta. 

 

Vesialueen omistajan lupa

Mikäli harrastat vetouistelua useammalla vavalla vaikkapa vain kesämökkisi lähivesillä, voit lunastaa vesialueen omistajan luvan. Luvan myyjänä on useimmiten paikallinen yhteisen vesialueen osakaskunta.

Kalastusalueiden vieheluvat

Erityisesti vetouistelussa tarvitaan lupa, joka sallii kalastaa useammalla vavalla ja vieheellä. Lähes kaikki ”Muikku-Suomen” kalastusalueet ovat sopineet vesialueen omistajien kanssa vieheluvan myynnistä laajoille vesialueille. Lisätietoja maakuntien kalastusalueiden myymistä viehekalastusluvista löydät Muikku-Suomen kalastusluvat sivulta. Lisätietoa kalastusalueesta sen toiminnasta ja yksittäisistä kalastusalueista löytyy Kalatalouden Keskusliiton kalastusaluesivuilta.

INFORMATION ON FISHERIES MANAGEMENT FEE

PAYMENT OBLIGATION

The fisheries management fee is required if you are 18-64 years of age and will be fishing with lures or traps or crayfishing.  

Payment of the fisheries management fee is not required if you are ice fishing, hook and line fishing or fishing with a simple herring rig. However, it is still possible to pay the fisheries management fee also in these cases, as an investment in nature.

FISHING RIGHTS

The fisheries management fee entitles angler to fish with one rod nearly everywhere in Finland as well as in public sea areas owned by the state. Angling with more than one rod and trap fishing require a fishing permit for a specific water area in addition to payment of the fisheries management fee. These are sold by the owner of the water area, such as Metsähallitus for state-owned waters.

There are restrictions in protected water areas, special destinations that require separate permits or in rapids and running waters with migratory fish stocks. The website Kalastusrajoitus.fi contains a map showing all the no-fishing zones and restricted areas (in Finnish and Swedish).

The fisheries management fee does not entitle the angler to fish in Åland.

ALLOCATION OF FEE PROCEEDS

Metsähallitus forwards proceeds from payments to the Ministry of Agriculture and Forestry every month. The proceeds are used to maintain fishing opportunities and manage natural water environments.

The proceeds are allocated to fisheries areas for: planning the sustainable development and management of fish stocks; paying compensation to water area owners for the use of their water for fishing; organisation advisory services and monitoring of fishing activity; and various actors' projects, which aim to improve fish habitats.

PRICE AND PERIOD OF VALIDITY

45 €/year
15 €/week
6 €/day

The fisheries management fee always applies to calendar days and years, but the period of validity for a weekly payment may begin on the desired day of the week. The prices are regulated by Parliament under the Fishing Act.

PAYMENT RECEIPT

The fisheries management fee is an individual fee, but it may also be paid on someone else's behalf. The permit holder's name, contact details and date of birth (not the personal identification number) must appear on the permit. Metsähallitus maintains the fisheries management fee register.

The payment receipt is proof that the fisheries management fee has been paid. Anglers must keep the receipt with them while fishing and present it in paper, plastic or electronic form to the authorities or fishing inspector upon request. A fishing permit is also proof of payment of the fisheries management fee. It is sent along with a Suomu magazine to all payers of the fisheries management fee to a permanent address in Finland.  

If an angler does not have the payment receipt with them, they will be ordered to go to a police station within seven days in order to present the receipt that was valid at the time of fishing.

WHERE TO PURCHASE: https://www.eraluvat.fi/en/fishing/fisheries-management-fee.html