Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Kalastuksenhoitomaksu
( = kalastuskortti)

Seuraavasta taulukosta selviää maamme kalastuslupajärjestelmä pääpiirteittäin. Taulukon jälkeen on kerrottu tarkemmin kalastuksenhoitomaksusta, sen maksamisesta ja kalastuksenhoitomaksurekisteristä.

Onkiminen ja pilkkiminen
Onkiminen ja pilkkiminen ovat jokamiehenoikeuksia, joiden harjoittamiseen kalastuslaissa säädetyllä tavalla ei tarvitse lupaa.

Läänikohtainen viehekalastusmaksu
Läänikohtainen viehekalastuslupa on vaihtoehtoinen lupamuoto kalaveden omistajan tai kalastusalueen myymälle kalastusluvalle. 

 

 Kalastuslupajärjestelmän maksut
ja läänikohtainen viehekortti

  Alle 18v ja 65v täyttäneet 18-64-vuotiaat
Onkiminen ja pilkkiminen 1) ja 2) maksuton yleiskalastusoikeus maksuton yleiskalastusoikeus
Viehe-/heittokalastus (yhdellä vavalla) 1) ja 3) ei kalastuskorttia
ei viehekorttia
kalastuskortin lisäksi joko viehekortti tai vesialueen omistajan lupa
Viehe-/heittokalastus (usealla vavalla) ei kalastuskorttia
vesialueen omistajan lupa
kalastuskortin lisäksi vesialueen omistajan lupa
Muu kalastus ja ravustus ei kalastuskorttia
vesialueen omistajan lupa
kalastuskortin lisäksi vesialueen omistajan lupa


1) Kalastusta rajoitetaan kuitenkin siten, että kalastus on kielletty mm. siika- ja lohipitoisten jokien koski- ja virtapaikoissa sekä vesialueilla, joissa kalastus on kielletty muun säädöksen tai päätöksen nojalla.
2) Vavassa saa olla heittokalastukseen soveltumaton kela.
3) Läänikohtainen viehekalastus on joillain vesialueilla kielletty erilaisilla päätöksillä.

 

 

Kalastuksenhoitomaksu on valtion veroluontoinen maksu. Se on maksettava, jos on 18-64 -vuotias ja harrastaa muuta kalastusta kuin pilkkimistä tai onkimista. Maksu on suoritettava vaikka kalastaisi vain omalla vesialueella. Kalastuksenhoitomaksuvaroista käytetään noin kolmannes suoranaisiin kalakantojen hoitotoimenpiteisiin. Sen lisäksi osa muusta rahoitettavasta toiminnasta edistää välillisesti kalakantojen hoitotoimintaa.
 
Kalastuksenhoitomaksu on henkilökohtainen ja se on maksettava ennen kalastuksen aloittamista. Kalastaja on velvollinen hankkimaan kuitin maksamisen yhteydessä ja näyttämään sen vaadittaessa viranomaiselle tai muulle kalastusta valvovalle henkilölle. Kuitti maksutapahtumasta, kalastuskortti tai tiliote kelpaavat todistukseksi suoritetusta maksusta.

Jos on kalassa mukana ainoastaan apulaisena (kuten verkonsoutajana) eikä käsittele pyyntivälineitä pyyntitapahtuman yhteydessä, kalastuksenhoitomaksua ei tarvitse maksaa. Kalastuksenhoitomaksua ei myöskään tarvitse maksaa Ahvenanmaalla.

 

Kalastuksenhoitomaksu on vuonna 2015 24 € kalenterivuodelta tai 7 € seitsemän vuorokauden ajalta maksupäivästä tai muusta maksukuittiin merkitystä päivästä alkaen.Maksu suoritetaan tilille Pohjola-pankki FI47 5000 0121 5028 42 mihin tahansa rahalaitokseen ja millä tahansa maksutavalla. Saajaksi merkitään maa- ja metsätalousministeriö. Jos maksat omalla pankkiyhteydelläsi internetin kautta, merkitse viesti-kohtaan esim. ”Kalastuksenhoitomaksu 2015”. Jos maksat maksun jonkun toisen puolesta, lisää viestiksi teksti ”Kortin haltija: henkilön nimi”, muutoin maksun maksajaksi katsotaan maksaja. Jos maksat maksun 7 vuorokauden ajalta etukäteen, lisää vielä viestiin ”alkaen: päivämäärä”, muutoin maksun alkamisajankohdaksi katsotaan maksupäivä.
Voit maksaa maksun myös osoitteessa
http://kalastuslupa.smilehouse.com/PublishedService tai klikkaamalla tämän sivun vasemman reunan viimeistä linkkiä ”LUVAT KUNTOON”. Tämän palvelun kautta voit suorittaa maksun vain henkilökohtaisesti omalta tililtäsi. Lisäksi edellytyksenä on oma sähköpostiosoite.

 

Liity rekisteriin

Jos olet aktiivikalastaja ja kalastuskortin lunastaminen on sinulle vuosittainen rutiinitoimenpide, sinun kannattaa liittyä kalastuksenhoitomaksurekisteriin. Rekisteriin liittyneille postitetaan vuosittain joulukuussa valmiiksi täytetty viitepankkisiirto. Kun maksu on maksettu pankkisiirtoon merkittyä viitenumeroa käyttäen, posti tuo parin viikon kuluttua pankkikorttikokoisen ”Kalastuskortin”. Jos haluat kortin jo tälle vuodelle, voit ilmoittautua rekisteriin ja laittaa rastin kohtaan ” Haluan viitepankkisiirtolomakkeen kuluvalle vuodelle” ja posti tuo pankkisiirron parin viikon kuluessa. Kalastuskorttirekisteriin voit ilmoittautua täältä.  

Onkiminen ja pilkkiminen

Onkiminen ja pilkkiminen ovat jokamiehenoikeuksia, joiden harjoittamiseen kalastuslaissa säädetyllä tavalla ei tarvitse lupaa eikä lunastaa kalastuskorttia.
 
Kalastuslaissa maksuttomalla onkimisella tarkoitetaan onkimista, jossa vapa tai siima on onkijan kädessä tai käden ulottuvilla, eikä vavassa ole heittokalastukseen soveltuvaa kelaa, eikä vieheenä ole pilkki, uistin, perho tai muu keinotekoinen laite. Käytännössä tämä tarkoittaa onkimista tavallisella, kelattomalla onkivavalla, jossa on luonnollinen syötti esim. mato tai kala.
 
Jos onkimiseen käytetään kelalla varustettua heittovapaa, on suoritettava läänikohtainen viehekalastusmaksu tai hankittava kalastusoikeuden haltijan lupa.
 
Kalastuslaissa maksuttomalla pilkkimisellä tarkoitetaan kalastusta siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä, siimaa kädessä pitäen tai lyhyehköä heittokalastukseen soveltumatonta vapaa käyttäen. Maksutonta pilkintää voi harrastaa sekä kesällä että talvella.
 
Jokamiesoikeuteen perustuvaa onkimista ja pilkkimistä ei saa harjoittaa seuraavissa paikoissa: 
1. Lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikat, joiden luettelot löytyvät täältä
2. Vesialueet, joissa kalastus on kielletty muun säädöksen tai määräyksen nojalla (esim. ELY-keskuksen myöntämä kalastuslain 11§:n mukainen onkimis- ja pilkkimiskielto). Tiedot ELY-keskusten myöntämistä kielloista löydät täältä
3. Niin lähellä asuttua rantaa, että siitä aiheutuu tarpeetonta haittaa tai häiriötä
4. 50 metriä lähempänä lipulla merkittyä verkkoa, rysää tai muuta kiinteää pyydystä
5. Jokamiehen onkimis- ja pilkkimisoikeus ei ole voimassa Ahvenanmaan alueella. Ahvenanmaalla kaikki kalastus vaatii kalaveden omistajan luvan, kalastajan ikään tai kalastustapaan katsomatta. 

Läänikohtainen viehekalastusmaksu

Maksamalla läänikohtaisen viehekalastusmaksun saa harjoittaa viehekalastusta yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä. Vetouistelussa saa edellisten lisäksi käyttää yhtä painoviehettä tai syvääjää. Läänikohtaisen viehekalastusmaksun voi suorittaa useampaan lääniin. Kalastajakohtaista vapamäärää ei kuitenkaan voi kasvattaa ostamalla useamman luvan samaan lääniin.
 
Alle 18-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ei tarvitse viehekalastusmaksua maksaa. Ikään perustuvan kalastusoikeuden todistamiseksi on suositeltavaa pitää kalastettaessa mukana henkilöllisyystodistusta, ajokorttia yms. asiakirjaa.
 
Viehekalastusluvalla ei saa kalastaa seuraavissa paikoissa:
1. Lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikat, joiden luettelot löytyvät täältä.
Joki- ja koskikohteisiin on usein saatavissa erillisiä kalastuslupia. ”Muikku-Suomen” alueella myytävistä luvista löydät tietoja täältä.
2. Vesialueet, joissa kalastus on kielletty muun säädöksen tai määräyksen nojalla (esim. ELY-keskuksen myöntämä kalastuslain 11§:n mukainen viehekalastuskielto). Tiedot ELY-keskusten myöntämistä viehekalastuskielloista löydät täältä.
3. Niin lähellä asuttua rantaa, että siitä aiheutuu tarpeetonta haittaa tai häiriötä
4. 50 metriä lähempänä lipulla merkittyä verkkoa, rysää tai muuta kiinteää pyydystä
5. Puolustusvoimien ranta-alueiden läheisyydessä
6. Tietyt satama-alueet/väylät
7. Luonnonsuojelulain mukaisesti perustetut kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet (saattaa olla poikkeuksia)
8. Viehekalastuslupa ei ole voimassa Ahvenanmaan alueella. Ahvenanmaalla kaikki kalastus vaatii kalaveden omistajan luvan, kalastajan ikään tai kalastustapaan katsomatta. 

Läänikohtainen viehekalastusmaksu on henkilökohtainen ja se on maksettava ennen kalastuksen aloittamista. Kalastaja on velvollinen hankkimaan kuitin maksamisen yhteydessä ja näyttämään sen vaadittaessa viranomaiselle tai muulle kalastusta valvovalle henkilölle. Kuitti maksutapahtumasta tai tiliote kelpaavat todistukseksi suoritetusta maksusta.

 

 

 

 Viehekalastusmaksu on 2015 31 € kalenterivuodelta tai 7 € seitsemän vuorokauden ajalta maksupäivästä tai muusta maksukuittiin merkitystä päivästä alkaen.

 

Maksun voi suorittaa mihin tahansa rahalaitokseen ja millä tahansa maksutavalla.
Läänikohtainen viehekalastusmaksu maksetaan seuraaville maa- ja metsätalousministeriön tileille: 

 

Etelä-Suomen lääni FI69 5000 0121 5028 34
Länsi-Suomen lääni FI81 5000 0121 5029 09
Itä-Suomen lääni FI82 5000 0121 5028 91
Oulun lääni FI07 5000 0121 5028 83
Lapin lääni FI73 5000 0121 5028 59

 

 

Läänien rajat ja kuntaluettelot
löydät tästä

 

 

Jos maksat omalla pankkiyhteydelläsi internetin kautta, merkitse viesti-kohtaan esim. ”Viehekalastusmaksu 2015, läänin nimi”. Jos maksat maksun jonkun toisen puolesta, lisää viestiksi teksti ”Kortin haltija: henkilön nimi”, muutoin maksun maksajaksi katsotaan maksaja. Jos maksat maksun 7 vuorokauden ajalta etukäteen, lisää vielä viestiin ”alkaen: päivämäärä”, muutoin maksun alkamisajankohdaksi katsotaan maksupäivä.
Voit maksaa maksun myös osoitteessa http://kalastuslupa.smilehouse.com/PublishedService tai klikkaamalla tämän sivun vasemman reunan viimeistä linkkiä ”LUVAT KUNTOON”. Tämän palvelun kautta voit suorittaa maksun vain henkilökohtaisesti omalta tililtäsi. Lisäksi edellytyksenä on oma sähköpostiosoite.

Vesialueen omistajan lupa

Mikäli harrasta heittokalastusta tai vetouistelua vaikkapa vain kesämökkisi lähivesillä, voit lunastaa vesialueen omistajan luvan. Luvan myyjänä on useimmiten paikallinen yhteisen vesialueen osakaskunta. Vesialueen omistajan myymät luvat ovat usein viehekalastusmaksua halvempia ja ilman vapa- tai vieherajoituksia.

Kalastusalueiden vieheluvat

Erityisesti vetouistelussa tarvitaan lupa, joka sallii kalastaa useammalla vavalla ja vieheellä. Lähes kaikki ”Muikku-Suomen” kalastusalueet ovat sopineet vesialueen omistajien kanssa vieheluvan myynnistä laajoille vesialueille. Lisätietoja maakuntien kalastusalueiden myymistä viehekalastusluvista löydät Muikku-Suomen kalastusluvat sivulta. Lisätietoa kalastusalueesta sen toiminnasta ja yksittäisistä kalastusalueista löytyy Kalatalouden Keskusliiton kalastusaluesivuilta.