Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Kalatalouskeskuksen palvelut

Osakaskunnille
• Osakaskuntien sääntöjen uusiminen. Eri tasoiset palvelupaketit sopimuksen mukaisesti.
• Osakaskuntien yhteistoiminnan järjestäminen sopimuksen mukaisesti joko kalastusoikeuden vuokrasopimuksilla tai yhdessä maanmittauslaitoksen kanssa maanmittaustoimituksessa.
• Osakaskuntien isännöintipalvelut. Sopimuksen mukaisesti.

Kalastusalueille
• Kalastusalueiden isännöintipalvelut. Sopimuksen mukaisesti mm. juoksevien asioiden hoito, kirjanpitopalvelut ja kokousjärjestelyt.

Kalavesien hoito
• Kala- ja rapuistukkaiden laadunvalvonta ja poikasvälitys
• Kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelmat
• Kalastustiedustelut ja – selvitykset
• Muut kalataloudelliset selvitykset ja suunnitelmat 

Koulutus
• Yrittäjien koulutus: kalanviljely, elinkeinokalastus ja muu koulutus.
• Pyydysrakennus ja –suunnittelu

Kalastuksen valvonta
• Valvojien rekrytointi ja valvonnan koordinointi Pohjois-Savossa
   Tutustu osakaskunnille tarjottaviin valvontapalveluihin seuraavasta linkistä: valvontaesite(pdf)
    lisätietoa ja valvontatilaus kalatalouskeskuksen toimihenkilöiltä.

Kalastusmatkailu
• Kalastusmatkailupalveluiden suunnittelu, kehittäminen ja markkinointi 

Oikeusapu
• Avustaa ympäristölupa-asioissa sopimuksen mukaisesti. Tarvittaessa Kalatalouden Keskusliiton juristi käytettävissä.
 
Suomen kalastuslehden asiamies

Tehtävät

Yleisneuvonta
• Kalastukseen liittyvä lainsäädäntö
• Kalastuslupa-asiat, kartat ja oppaat sekä lupajärjestelmän kehittäminen
• ”Kalakoukku”, nuorison saaminen kalastusharrastuksen pariin
• Tavallisten kalastajien neuvonta laidasta laitaan
• Neuvontatapahtumat kuten erämessut ja valtakunnallinen kalastuspäivä

Järjestöasiat
• Asiantuntija-apu ongelmatilanteissa
• Osakaskuntien kokoukset
• Jäsenpalvelut, tiedotteet, lomakkeet myös internetissä
• Kalastuksen ja kalavesien hoidon neuvonta
• Lainsäädäntöön, kalavedenhoitoon ja kalastukseen liittyvä koulutus
• Hanketoiminta. Esimerkiksi elinkeinokalastukseen liittyvä hanketoiminta.