Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Hyödyllisiä linkkejä

Järjestöjä yms.
 
Kalastusalueet http://www.ahven.net/kalastusalueet/
 
Kalatalouden Keskusliitto http://www.ahven.net
 
KKL:n maakunnalliset jäsenjärjestöt http://www.ahven.net/jasenet
 
Kuopion Urheilukalastajat http://kuopionurheilukalastajat.fi/index.php?page=alkavat-perhonsitojat 

Pohjois-Savon ELY-keskus/kalatalouspalvelut https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalous

Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri http://www.psvapaa-ajankalastajat.fi/
 
Suomen Urheilukalastajain liitto http://www.sukl.net/
 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusliitto http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/ 


Viranomaisia, tutkimuslaitoksia
 
Maa- ja Metsätalousministeriö/Kalat http://mmm.fi/kalat
 
Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu / Pohjois-Savo http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Alueellista_ymparistotietoa/PohjoisSavo
 
Luonnonvarakeskus / Sininen biotalous https://www.luke.fi/tutkimusteemat/sininen-biotalous/
 
Valtion säädöstietopankki http://www.finlex.fi/fi/
 
Aluehallintovirasto / ympäristöluvat https://www.avi.fi/web/avi/ymparisto#.V77dOvmLTIU

Poliisin eräyhdyshenkilöt https://www.poliisi.fi/ita-suomi/prime109_fi/prime102_fi.aspx
 
Muita
 
Kaikki Suomen kalastuslinkit http://kalastus.com/kaikki-suomen-kalastuslinkit
 
Kalaryssäys - Kuopion kalamarkkinat http://www.kuopio.fi/web/ajankohtaista/kalaryssays

Kuopion kaupunki/kalastusmääräykset  http://www.kuopio.fi/web/liikunta-ja-ulkoilu/kalastusluvat-ja-maaraykset

Vesikasvien niittoa- ja keräystä Pohjois-Savon alueella http://www.actarrus.com/