Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Hyödyllisiä linkkejä 

Järjestöjä yms.
 
Kalastusalueet http://www.ahven.net/kalastusalueet/
 
Kalatalouden Keskusliitto http://www.ahven.net
 
KKL:n maakunnalliset jäsenjärjestöt http://www.ahven.net/suomi/jasenet.php
 
Kuopion Urheilukalastajat http://kuopionurheilukalastajat.fi/index.php?page=alkavat-perhonsitojat 

Pohjois-Savon ELY-keskus/kalatalouspalvelut http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/pohjoissavonely/Sivut/default.aspx

Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri http://ww2.kalapaikka.net/psvapaa-ajankalastajapiiri/
 
Suomen Urheilukalastajain liitto http://www.sukl.net/
 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusliitto http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/ 


Viranomaisia, tutkimuslaitoksia
 
Maa- ja Metsätalousministeriö/Kalastus ja riistaosasto http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/kalastus_riista_porot.html
 
Pohjois-Savon Ympäristökeskus http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=225033&lan=fi
 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos http://www.rktl.fi
 
Valtion säädöstietopankki http://www.finlex.fi/fi/
 
Ympäristölupavirastot (Ent. vesioikeudet) http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=69&lan=fi
 
Vireillä olevat ympäristölupa-asiat/Itä-Suomi http://www.avi.fi/fi/virastot/itasuomenavi/ymparistojavesitalousluvat/Vesiluvat/Sivut/Vireilla_vesitalousasiat.aspx

Muita
 
Kaikki Suomen kalastuslinkit http://www.kalastus.com/
 
Kalaryssäys - Kuopion kalamarkkinat http://www.kuopio.fi/web/ajankohtaista/kalaryssays

Kuopion kaupunki/kalastusmääräykset  http://www.kuopio.fi/web/liikunta-ja-ulkoilu/kalastusluvat-ja-maaraykset