Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Osakaskunnat

Suomessa sisävesialueet ja merelläkin vesialueet kylän rajaan asti kuuluvat pääosin yhteisen vesialueen osakaskunnille. Osakaskunta on yhteisetuus, jonka toimintaa ohjaa kalastuslaki ja yhteisaluelaki. Lisätietoa osakaskuntatoiminnasta löydät Kalatalouden Keskusliiton osakaskuntasivuilta. Uusi osakaskunta tutuksi osakkaalle ja kalastajalle esite löytyy täältä (pdf).

Kalastusalueet

Kalastusalue on lakisääteinen yhteistyöelin, joka edistää toimialueensa kalataloutta. Kalastusalueeseen voi kuulua yhden tai useamman kunnan alueella olevia vesiä, jotka muodostavat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen ja joiden kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä. Kalastusalueita on maassamme 226 ja Pohjois-Savossa 19. Lisätietoa kalastusaluetoiminnasta ja kalastusalueista löydät Kalatalouden Keskusliiton kalastusaluesivuilta. Uusi kalastusalueen toimijan opas löytyy täältä.

Kartat ja yhteystiedot

Pohjois-Savon retkeilyreitit hankkeen karttasivuilta löytyy karttapohja Pohjois-Savon kalastusaluejaosta. Karttapohjalle siirretään parhaillaan myös osakaskuntien vesialueiden rajoja, mutta tältä osin työ vielä kesken. Tämän sivun ensimmäisessä taulukossa on Pohjois-Savon kalastusalueiden yhteystiedot. Seuraavassa taulukossa on osakaskuntien puheenjohtajat ja heidän yhteystietonsa sellaisena, kun ne ovat Pohjois-Savon Kalatalouskeskuksen tiedoissa. Kalatalouskeskus ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tiedot on päivitetty 2016.
 
 Linkki kalastusalueiden yhteystietoihin on  tässä linkissä ja  osakaskuntien yhteystiedot löydät täältä.

 

Joillakin kalastusalueilla on kalastusaluekartta, joissa näkyy osakaskuntien rajat


Kallaveden kalastusalue: Etelä-Kallavesi    Koirus-Sotka
Koskelo-Konneveden kalastusalueen kartta
Niiniveden kalastusalueen kartta
Nilakan kalastusalueen kartta
Nilsiän reitin kalastusalue: Juurusvesi  Rautavaara    Vuotjärvi 

Onkiveden kalastusalueen kartta 2 sivua
Pielaveden Kalastusalueen kartta
R
asvanki-Virmasveden kalastusalueen kartta
Suonteen kalastusalueen kartta
Suvasveden kalastusalueen kartta
Unnukan kalastusalueen kartta

Vieremän kalastusalueen kartta
 

Kartat, julkaisulupa ©Maanmittauslaitos, lupa nro 2526/MML/15-19

Kiinteistörajat ©Maanmittauslaitos lupanro 2526/MML/2015-2019

 

Retkeilykartaston sivuille pääset tästä