Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Osakaskunnat

Suomessa sisävesialueet ja merelläkin vesialueet kylän rajaan asti kuuluvat pääosin yhteisen vesialueen osakaskunnille. Osakaskunta on yhteisetuus, jonka toimintaa ohjaa kalastuslaki ja yhteisaluelaki. Lisätietoa osakaskuntatoiminnasta löydät Kalatalouden Keskusliiton osakaskuntasivuilta

Kalastusalueet

Kalastusalueiden kalastuslain mukaiset tehtävät päättyivät 31.12.2018. Kalastusalueiden varsinainen toiminta loppui 31.12.2019 mennessä.

Kalatalousalueet

Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi (KL 23§). Kalatalousalueiden toiminta alkoi vuoden 2019 alussa. ELY-keskusten päätökset kalatalousalueista, sekä mm. linkki kalatalousalueiden raja-aineiston karttapalveluun (maanmittauslaitos.fi) löytyy täältä.

Pohjois-Savon kalatalousalueiden ilmoitustaulu, josta löytyy mm. alueiden kokousdokumentaatio ja yhteystiedot löytyy täältä.

Kartat ja yhteystiedot

Seuraavassa taulukossa on osakaskuntien puheenjohtajat ja heidän yhteystietonsa sellaisena, kun ne ovat Pohjois-Savon Kalatalouskeskuksen tiedoissa. Kalatalouskeskus ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tiedot on päivitetty syyskuussa 2020.
 
Osakaskuntien yhteystiedot löydät täältä.


Kalatalousaluekohtaista karttamateriaalia päivitetään sivuille sitä mukaa, kun sitä valmistuu mm. KHS-laadinnan yhteydessä.

1. Ylä-Savon kalatalousalue
2. Nilsiän reitin kalatalousalue
3. Pielavesi-Nilakan kalatalousalue
4. Rautalammin reitin kalatalousalue
5. Tavinsalmi-Kallavesi kalatalousalue
6. Kallaveden kalatalousalue
7. Sorsavesi-Unnukan kalatalousalue
8. Suvasveden kalatalousalue
9. Vaikkojoki-Juojärvi kalatalousalue  


Kartat, julkaisulupa ©Maanmittauslaitos, lupa nro 2526/MML/15-19

Kiinteistörajat ©Maanmittauslaitos lupanro 2526/MML/2015-2019