Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Pohjois-Savon kuhatutkimushanke

03.02.2020 09:18

Pohjois-Savossa toteutettiin vuosien 2018-2019 aikana kuhatutkimushanke, jonka tarkoituksena oli selvittää kuhan kasvunopeutta ja sukukypsyyskokoa. Hankkeen aikana näytteenottoa suoritettiin Nilakalla, Onkivedellä, Etelä- ja Pohjois-Kallavedellä, Haapajärvellä, Unnukalla ja Virmasvedellä.

Hankkeen tuloksia voidaan käyttää tietoon perustuvassa kalastuksensäätelyssä, kun asetetaan kuhalle sopivia pyyntimittoja, verkkojen solmuvälirajoituksia ja muita tarpeelliseksi nähtyjä säätelytoimia. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää tuoreeltaan kalatalousalueiden valmisteilla olevia käyttö- ja hoitosuunnitelmia laadittaessa.

Hanketta rahoittivat Pohjois-Savon ELY -keskus kalatalouden edistämismäärärahoista sekä Nilakan, Poroveden, Onkiveden, Pohjois-Kallaveden, Kallaveden, Rasvanki-Virmasveden ja Unnukan kalastusalueet, jotka myös osallistuivat hankkeeseen. Hankkeen hallinnoijana toimi Pohjois-Savon kalatalouskeskus ry.

Hankkeen raportti on valmistunut ja siihen voi tutusta täältä.

Kiitoksia kaikille hankkeeseen osallistuneille, eritoten näytteenoton suorittaneille kalastajille.