Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Osakaskunnat ja y-tunnus

10.03.2021 13:51

Finanssivalvonta on ottanut kantaa joidenkin pankkikonttorien näkemykseen siitä, että osakaskunnilla tulisi olla y-tunnus asiakassuhteen avaamiseksi tai jatkamiseksi.

Ote Finanssivalvonnan 25.5.2020 julkaistusta kannanotosta:

"
..Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan yhteisiä vesialueita hallinnoivilta osakaskunnilta ei tulisi myöskään edellyttää asiakassuhteen avaamiseksi tai jatkamiseksi sitä, että osakaskunnat rekisteröityvät yritys- ja yhteisötietojärjestelmään muutoin kuin silloin, kun ne harjoittavat yritys- ja yhteisötietolain 3 §:ssä säädettyä toimintaa ja rekisteröinnin edellytykset siten täyttyvät.

"

Lisätietoja Finanssivalvonnan www-sivuilla:

Kannanotto 25.5.2020 – 1/2020

Valvottavatiedote 25.5.2020 – 27/2020