Muikku-Suomen kalatalouskeskukset >

Tervetuloa Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry:n Internetsivuille!

Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus on toiminut Pohjois-Karjalassa jo vuodesta 1918.
 
Se on maakunnallinen asiantuntija ja luotettava yhteistyökumppani kaikissa kalastusasioissa.

Vuoden 2000 alusta Pohjois-Karjalan Maaseutukeskus ry:n alaisuudesta itsenäistynyt Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry on
Kalatalouden Keskusliiton maakunnallinen jäsenjärjestö.


Kaikista Pohjois-Karjalan vesialueista, joiden pinta-ala on yli 5 ha, tehtiin vuosien 1957-63 välisenä aikana ns. järvikortisto. Kortistossa on tietoa veden laadusta, pohjanlaadusta, pohjaeläimistä ja syvänteistä sekä suosituksia kalaveden hoidosta. Kenttätyöt ja aineiston kirjaamisen suoritti sen aikaisen P-K:n maanviljelysseuran alaisuudessa toimineet kalatalousneuvojat. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjois-Karjalan maakunta kala on järvilohi (Salmo salar m. sebago).

Maakuntakalaan voit tutustua osoitteessa www.jarvilohi.fi